Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, Finanse itp, Prace, projekty


Projekt

`Kormoran'

Praca zaliczeniowa z Socjologii.

SPIS TREŚCI

 

I. OPIS PROJEKTU:

Projekt Kormoran to opis budowy dynamicznej bazy informacyjnej zawierającej wszystkie informacje dotyczące polskiego zaplecza turystycznego, z szczególnym uwzględnieniem Polskich gór. Baza informacyjna ma zostać udostępniona w Internecie w języku angielskim oraz kilku językach nadbałtyckich kładąc nacisk na część północną basenu morza Bałtyckiego. Główny zakres działalności to pośrednictwo turystyczne.

Głównym realizatorem przedsięwzięcia będzie firma Internetowa która posiada doświadczenie w budowaniu dużych portali internetowych. Baza informacyjna ma powstać także przy współpracy agencji turystycznej, której zadaniem będzie gromadzenie informacji o bazie turystycznej w południowej Polsce i uzgadnianie kompleksowych ofert z właścicielami ośrodków turystycznych.

Baza informacyjna `Kormoran' Będzie budowana w dwóch etapach:

I Etap: Polegający na zbudowaniu podstawowej bazy w oparciu o najbardziej popularne polskie góry - Tatry i Bieszczady. Baza będzie udostępniona i promowana w krajach do których oferta jest kierowana.

II Etap: Rozbudowa bazy o kolejne rejony Polski i drugi etap promocji.

I Etap będzie miał na celu uruchomienie sprzedaży kompleksowych ofert turystycznych w celu osiągnięcia wstępnego przychodu do częściowego samofinansowania się inwestycji. Ma także wypromować markę w regionach sprzedaży. II Etap przedsięwzięcia ma poszerzyć ofertę o dalsze regiony i skupić się na elementach najatrakcyjniejszych dla klientów.

Dość mała inwestycja w stosunku do obszaru odbioru oferty jaką daje Internet pokazuje że inwestycja będzie na pewno opłacalna. W momencie wypromowania marki towarów poprzez intensywne akcje promocyjne dochód będzie się zwiększał. Mocną stroną oferty jest jej dostępność w takim medium jak Internet. Stale uaktualniana baza w połączeniu z częścią informacyjną i solidną dokumentacją imprez i obiektów daje możliwość zbudowania ofert dla klientów bardziej i mniej zamożnych.

II. DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. DANE O REALIZATORACH

Firma AVANTGARDE z siedzibą w Sopocie.

Adres: Ul .Zacisze 17, 80-800 Sopot

Tel: 58 550 0505, Fax: 58 550 0606

Strona w Internecie: www.avantgarte.pl

- Przedmiot Działalności Realizatora:

Firma VACATION z siedzibą w Warszawie

Adres: Ul. Grochowska 7, 01-200 Warszawa

Tel: 22 348 10 10, Fax: 22 348 10 11

Strona w Internecie: www.vacation.pl

- Przedmiot Działalności Realizatora:

- Lista Udziałowców

2. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

- Cel Inwestycji

Budowa systemu turystycznych baz danych dostępnych w Internecie w formie dynamicznych ofert wypoczynku w Polsce dostosowanych do mieszkańców północnej części basenu Morza
Bałtyckiego.

- Środki Realizacji Celu

- Uzasadnienie dla Inwestycji

III. ANALIZA MARKETINGOWA

1. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

- Klienci dla Naszej Oferty

W oparciu o portal Internetowy sprzedaż detaliczna kompleksowych ofert turystycznych skierowana do klientów którzy są zainteresowani odpoczynkiem w środkowej Europie .

- Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

- Obszar Dystrybucji

Oferta jest kierowana przede wszystkim do klientów w północnej części Europy.

2. PLAN MARKIETINGOWY

 - Strategia Reklamowa

Reklama będzie polegała na publikowaniu informacji o portalu Internetowym w krajach do których chcemy dotrzeć z ofertą. Publikacja będzie miała miejsce w lokalnej prasie, i telewizji, głównie skupimy się na plakatowaniu w dużych miejscowościach bilboard'ów informacjami o Portalu w ten sposób chcemy przyswoić markę wiążącą się ściśle z nazwą portala, ma ona się kojarzyć z udanym odpoczynkiem w polskich górach.

- Strategia Cenowa

W początkowym okresie oferty będą dostępne z odpowiednimi zniżkami w celu zachęcenia klienta do skorzystania z nich (np. -10% pierwszy miesiąc). Następnie przy zwiększeniu ilości zamówień będziemy mogli na zasadzie negocjacji z Ośrodkami turystycznymi obniżać sezonowo ceny, aby wciąż uatrakcyjniać nasze oferty.

III. ZALETY PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Dodatkowym istotnym kosztem jest przeprowadzenie akcji promocyjnych

www.student.e-tools.pl

1

www.student.e-tools.plWyszukiwarka