ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne, sprawozdania


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

w Chełmie

Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

Kierunek: Elektrotechnika III rok VI semestr

LABORATORIUM Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Temat: Badanie właściwości łuku prądu stałego

Data wykonania ćwiczenia

31.05.2014

Zespół II

Ćwiczenie nr 10

Podpis

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest przybliżenie zagadnień związanych ze zjawiskiem łuku elektrycznego prądu stałego i przeprowadzenie badań jego właściwości, polegających na wyznaczeniu charakterystyk statycznych dla styków wykonanych z różnych materiałów przy różnych odległościach elektrod.

Wykonanie pomiarów

0x01 graphic

Rys.1 Schemat elektryczny stanowiska laboratoryjnego do sterowania łukiem elektrycznym

Tabela 1. Wyniki przeprowadzonych pomiarów

Nastawa

Odległość 2 mm

Odległość 4 mm

Odległość 6 mm

In

Upśr

Ipśr

Upśr

Ipśr

Upśr

Ipśr

A

V

A

V

A

V

A

2

51,33

1,50

-

-

-

-

4

37,57

3,43

53,5

3,05

65,90

2,55

6

36,67

4,86

50,9

4,85

51,90

4,37

8

37,30

6,68

45,6

6,48

50,20

6,30

10

34,80

9,47

39,4

8,36

45,90

8,15

12

34,11

10,50

38,4

10,04

45,33

9,72

14

30,18

12,30

37,7

10,91

41,17

11,45

15

-

-

37,8

12,65

42,13

12,53

0x01 graphic

Rys.2. Charakterystyka statyczna łuku prądu stałego dla odległości 2, 4, i 6 mm

Wnioski

W ćwiczeniu badaliśmy właściwości łuku prądu stałego. Badaliśmy dwa styki płaskie dla różnych odległości i różnych wartości prądów. Z wyznaczonych charakterystyk widzimy że im większa odległość tym napięcie łuku jest wyższe. Styki miedziane charakteryzują się dużą nieliniowością w swoich charakterystykach. Im większa odległość od styków tym charakterystyki bardziej zbliżają się do siebie.

2Wyszukiwarka