Wyklad XII- Przedstrunowce Strunowce- Ryby, Biologia, zoologia


PRZEDSTRUNOWCE STRUNOWCE KRĘGOWCE RYBY

Typ: Protochordata Przedstrunowce

Gromada: Enteropneusta Jelitodyszne

Przedstawiciel: Saccoglossus sp.; Balanoglossus sp.

Gromada: Pterobranchia Pióroskrzelne

Przedstawiciel: Rhabdopleura normani

Gromada: Planctospheroida

Gromada: Graptolitoida Graptolity (wymarłe)

Typ: Chordata Strunowce

Podtyp: Tunicata Osłonice

Gromada: Appendicularia Ogonice

Przedstawiciel: Oikopleura dioica (ma najmniejszy genom ze wszystkich strunowców)

Gromada: Ascidiacea Żachwy

Gromada: Sorberacea Łapce

Gromada: Thaliacea Sprzągle

Podgromada: Pyrosomida Iskrzyłudy

Podgromada: Doliolida Beczułkowce

Podgromada: Salpida Skalpy

Podtyp: Acrania Bezczaszkowce

przedstawiciel: Branchiostoma lanceolatum - lancetnik

Podtyp: Vertebrata Kręgowce

Cechy diagnostyczne strunowców

  1. struna grzbietowa (chorda dorsalis)- spełnia rolę szkieletu osiowego. Ma ona postać długiego, elastycznego pręta. Powstaje poprzez odszczepienie od grzbietowej ścianki cewki jelitowej- pochodzenie entodermalne. Występuje u wszystkich strunowców jednak tylko u strunowców niższych przez całe życie ( u wyższych strunowców tylko podczas życia zarodkowego)

  2. ośrodkowy układ nerwowy (rdzeń i mózg) położony jest po grzbietowej stronie ciała i ma postać cewki, której światło nazywamy neurocelomą. Ośrodkowy układ nerwowy strunowców tworzy się poprzez podłużne wpuklenie na grzbietowej stronie ciała- jest więc pochodzenia ektodermalnego.

  3. Szczeliny skrzelowe- jest to szereg parzystych otworów przebijających ścianki przedniej części układu pokarmowego- gardzieli i łączących jej wnętrze ze środowiskiem zewnętrznym. U strunowców wodnych szczeliny skrzelowe zachowują się przez całe życie, u lądowych występują tylko u zarodków.

Inne cechy strunowców

- dwuboczna symetria ciała

Pod szkieletem znajduje się celoma (wtórna jama ciała), w której znajdują się układy: pokarmowy, wydalniczy i rozrodczy

- należą do organizmów wtóroustych

- przewód pokarmowy zaczyna się w przedniej części ciała otworem gębowym a kończy odbytowym w tylnej części ciała

- serce leży po brzusznej stronie ciała

- układ oddechowy jest związany z pokarmowym

Nadgromada: Agnatha Bezżuchwowce

- brak żuchwy

- otwór węchowy jest nieparzysty

- w błędniku występują tylko dwa przewody półkoliste

- brak parzystych płetw

Rząd: Pteraspidiformes Śluzicokształtne

- wyłącznie morskie

- stężenie osmotyczne płynów ustrojowych jest równe stężeniu osmotycznemu wody morskiej

- prowadzą denny tryb życia, często zagrzebują się w mule

- podstawowym pokarmem są niewielkie bezkręgowce występujące w mule

- śluzice atakują także ryby wnikając pod wieczko skrzelowe lub wygryzając otwór w jamie ciała, następnie wyjadając wnętrzności (forma endopasożytnictwa)

- występuje cały szereg cech adaptacyjnych do pasożytnictwa: brak płetwy grzbietowej, redukcja oczu - brak w nich soczewek - redukcja aparatu skrzelowego, czułki rozmieszczone są na brzegu lejka przedgębowego, bardzo silny język zaopatrzony w rogowe ząbki spełniający rolę świdra, u wielu gatunków zewnętrzne otwory skrzelowe przechodzą w kanały łączące się ze sobą i następnie otwierające się na zewnątrz z tyłu ciała - pozwala to na oddychanie podczas gdy przednia część zwierzęcia pogrążona jest w tkankach ofiary, po obu stronach ciała znajdują się jamki wydzielające bardzo duże ilości śluzu ułatwiającego penetrację do wnętrza ofiary

- worków skrzelowych jest 5 do 15 i otwierają się one bezpośrednio do gardzieli

- struna grzbietowa zachowuje się przez całe życie

- w szkielecie występują tylko elementy chrzęstne

- obojnaki, młodsze osobniki funkcjonują jako samce, następnie przekształcają się w samice

- rozwój prosty

- w wielu miejscach krwiobiegu występują odcinki pełniące rolę serc

Myxine glutinosa

Rząd: Cephalaspidiformes Minogokształtne

- żyją w bieżącej wodzie słodkiej, gdzie składają jaja i rozwijają się ich larwy (ślepice)

- dorosłe osobniki niektórych gatunków wędrują po przeobrażeniu do morza i wracają do strumieni aby odbyć gody

- larwa rozwija się zakopana w mule na dnie potoków odfiltrowując pokarm

- postacie dorosłe odżywiają się krwią i płynami ustrojowymi żywych lub martwych ryb, niektóre gatunki mogą połykać całe ryby a także drążyć kanały w powłokach ciała i wysysać wnętrzności

- otwór gębowy leży na dnie lejka przedgębowego i otoczony jest rogowymi ząbkami

- oczy u postaci dorosłej pokryte są przezroczystą skórą

- występuje oko ciemieniowe

- skóra jest naga z licznymi gruczołami śluzowymi

- w szkielecie brak elementów kostnych

- gardziel podzielona jest na część pokarmową i przewód skrzelowy wspólny, zewnętrzne otwory skrzelowe otwierają się bezpośrednio na zewnątrz

Nadgromada: Pisces Ryby

- gromada bardzo bogata w gatunki zarówno morskie jak i słodkowodne

- posiadają płetwy parzyste

- aparat gębowy wyposażony w szczęki

- parzysty narząd węchu

- gruczoły skórne przeważnie jednokomórkowe

- w skórze liczne gruczoły śluzowe oraz komórki pigmentowe

- w większości przypadków skóra pokryta jest łuskami, występują także płytki kostne i gatunki o skórze nagiej

- szkielet zbudowany z tkanki chrzęstnej lub kostnej

- struna grzbietowa zachowuje się przez całe życie tylko u gatunków prymitywniejszych

- układ mięśniowy zachowuje metamerię

- mięśnie płetw parzystych są słabo rozwinięte

- występuje narząd linii bocznej

- narządami oddechowymi są skrzela składające się z listków skrzelowych osadzonych na chrzęstnych lub kostnych łukach skrzelowych

Gromada: Elasmobranchii Spodouste

- szkielet chrzęstny

- promienie podstawowe płetw chrzęstne, natomiast brzeżne rogowe

- otwór gębowy i narząd węchu umieszczone są po spodniej stronie głowy

- brak wieczka skrzelowego - otwory skrzelowe otwierają się samodzielnie

- ciało pokryte łuskami plakoidalnymi

- u osobników męskich płetwy brzuszne przekształcone są w narząd kopulacyjny

- brak pęcherza pławnego

- w jelicie środkowym występuje zastawka spiralna

Rząd: Selachiformes Żarłacze

- w kręgach dobrze rozwinięte trzony otaczające i przewężające silnie strunę grzbietową

Podgromada: Selachioidea Rekiny

- w zapisie kopalnym obecnie od 400mln lat

- płetwa ogonowa heterocerkalna

- liczne i ostre zęby, które podlegają stałej wymianie

- posiadają bardzo dobry węch i liczne elektroreceptory

Carcharodon carcharias - żarłacz ludojad, Scyliorhinus caniculus - rekinek psi

Podrząd: Batoidei Płaszczki

- ciało silnie grzbietobrzusznie spłaszczone

- płetwy piersiowe bardzo duże, zrośnięte z bokami głowy

- brak płetwy odbytowej

- tryskawka po grzbietowej stronie ciała, natomiast szczeliny skrzelowe na spodniej stronie ciała

Pristis pristis - ryba piła, Raja clavata - płaszczka nabijana

Gromada: Osteichthyles Kościste

Podgromada: Dipnoi Dwudyszne

- chrzęstna puszka mózgowa

- zęby na płytkach podniebiennych

- szkielet osiowy stanowi struna grzbietowa

- szkielet płetw w postaci członowanej osi, od której odchodzą pierzasto osadzone promienie

- skrzela uwstecznione, funkcje oddechowe pełni także pęcherz płatwny

Protopterus annectens - prapłetwiec, Neoceratodus forsteri - rogoząb

Podgromada: Crossopterygii Trzonopłetwe

- żyły głównie w paleozoiku, do czasów dzisiejszych zachował się jeden gatunek

- płetwy parzyste osadzone na dobrze umięśnionych trzonach

- szkielet pasa barkowego zróżnicowany na trzy zasadnicze kości: kość kruczą, łopatkę i obojczyk

- ciało pokryte dużymi luskami

Latimeria chalumnae - latimeria

Podgromada: Actinopterygii Kostnopromieniste

- szkielet w różnym stopniu skostniały

- promienie płetw kostne

- skrzela ukryte pod wieczkiem skrzelowym

- narządy węchu umieszczone po wierzchniej stronie głowy

Nadrząd: Chondrostei Kostnołuskie

- szkielet przeważnie chrzęstny

- kręgi bez trzonów, szkielet osiowy stanowi struna grzbietowa

- płetwa ogonowa heterocerkalna

- w jelicie zastawka spiralna

Rząd: Acipenseriformes Jesiotrowate

- ciało pokryte dużymi tarczami ustawionymi w pięciu rzędach, pomiędzy nimi drobne płytki kostne i kolce

- czaszka prawie całkowicie chrzęstna, pokryta pancerzem kostnym pochodzenia skórnego

Acipenser sturio - jesiotr zachodni

Nadrząd: Holostei Przejściowe

- grupa, w której obok cech prymitywnych występują także cechy przystosowawcze

- szkielet w większości chrzęstny, struna grzbietowa zachowuje się, lecz często występują także skostniałe trzony kręgów

- w jelicie może występować zastawka spiralna

- płetwa ogonowa homocerkalna lub heterocerkalna

Rząd: Lepisosteiformes Niszczukokształtne

- łuski typu ganoidalnego połączone ze sobą stawowo

- szkielet w znacznym stopniu skostniały

Lepisosteus osseus - niszczuka

Nadrząd: Teleostei Kostnoszkieletowe

- należy tu większość współcześnie żyjących gatunków ryb (20 tysięcy)

- zarówno morskie jak i słodkowodne

- szkielet jest całkowicie skostniały

- łuski zawsze kostne

- brak zastawki spiralnej w jelicie

- pletwa ogonowa u większości przedstawicieli jest homocerkalna

[przegląd i przedstawiciele w ramach przedmiotu prowadzonego przez Katedrę Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury]Wyszukiwarka