Zastosowanie kompesatorów prądu stałego v3, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, Sprawozdania, METROLOGIA LABOLATORIUM


Politechnika Lubelska

Laboratorium Metrologii

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 20

Nazwisko: Garbacki

Jędruchniewicz

Imię: Grzegorz

Grzegorz

Semestr

VI

Grupa

ED 6.3

Rok 7kad.

1997/98

Temat ćwiczenia: Zastosowanie kompesatorów prądu stałego.

Data wykonania

2.03.97

Ocena

Celem ćwiczenia jest poznanie zastosowań i własności kompensatorów napięciowych prądu stałego.

Wykonanie ćwiczenia.

1. Wyznaczenie błędu czułości dla różnych wartości opornika RW reprezentującego rezystancję wewnętrzną źródła EX.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

Lp

IP

Rr

RW

RN

ΔRr

EX

Δα

Δ EX

δS

δEX

S

mA

Ω

Ω

Ω

Ω

V

dz

mV

%

%

dz/V

1

2

3

4

5

6

Spis przyrządów

2. Pomiar metodą podstawienia ogniwa wzorcowego EN kompensatorem o stałym prądzie.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic

Spis przyrządów

3. Pomiar kompensatorem. s. e. m. EX badanego w pkt. 1.

Schemat układu pomiarowego:

0x08 graphic4. Pomiar rezystancji woltomierza magnetoelektrycznego na zakresie 3V kompensatorem napięcia stałego metodą porównawczą.

0x08 graphic

Schemat układu pomiarowego:

Spis przyrzadów

U

EX

Rr

RN

RW

mA

W

IP

G

W

μA

Ip

U

EX

Rr

W

G

EW

Telep W

Galw.

Telep K

Szab

Kompensator

2

1

P

EX

EN

2

1

do EX komp.

W

2

1

P

2

1

do EX komp.

U

RN2

RX

mAWyszukiwarka