Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne


Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego

Depresja i lęk u pacjentów geriatrycznych

Depresje wieku podeszłego

(depresje reaktywne, psychogenne)

Depresje wieku podeszłego

Depresje reaktywne - najczęściej spotykane zaburzenia czynnościowe w starości. Wynika to z dużej liczby strat w tym wieku, indywidualnego znaczenia określonej straty oraz ograniczonych możliwości znajdowania ich substytutów. Szczególnie niekorzystne są sytuacje, w których bodźce działają na zasadzie przewlekłego stresu (umieszczenie w domu opieki, wdowieństwo). Czasami straty mają charakter antycypowanych, wyobrażanych.

Depresje endogenne - najpoważniejsze zespoły depresyjne o nieznanej przyczynie.Występują jako pierwszy epizod lub kolejna faza choroby afektywnej jedno lub dwubiegunowej. Przebieg depresji w starości cechuje bardziej regularne występowanie faz, które trwają na ogół dłużej (kilka, kilkanaście miesięcy lub dłużej) i są oporne na leczenie. Nawroty są częstsze, a remisje krótsze - nierzadko niepełne. Pewna liczba przypadków przechodzi w depresję przewlekłą.

Również nasilenie depresji jest zróżnicowane. Najczęściej spotykanymi postaciami depresji u osób w wieku podeszłym są: mała depresja inaczej depresja podprogowa (łagodne i mierne nasilenie objawów), oraz dystymia, w której objawy są miernie nasilone i trwają przez większość dni, przez okres co najmniej 2 lat. Zaburzenia depresyjne o dużym nasileniu, występujące w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej, jak i dwubiegunowej pojawiają się jednak rzadziej niż w populacji osób młodych.

Depresje wieku podeszłego

Depresje organiczne - w tej grupie mieszczą się zespoły o różnej etiologii i patogenezie:

Elementy specyficzne dla depresji okresu starości

Depresje wieku podeszłego - depresje w chorobach somatycznych

Depresje wieku podeszłego

Psychoterapia

Istotny element terapii depresji. Szczególne znaczenie ma tzw. psychoterapia podtrzymująca, (wspierająca), oparta na:

Celem psychoterapii jest pomoc w przywróceniu choremu poczucia godności.

lęk

lęk

lęk

lęk

lęk

lęk

lęk

Dziękuję

Etyka w opiece paliatywnej. Zasady etyczne etyczne końca życia.

Anna Gajewska

Opieka paliatywna( hospicyjna)

Opieka paliatywna

Dylematy etyczne w opiece paliatywnej

Zasada podwójnego skutku

Aby czyn taki był moralnie usprawiedliwiony musi spełniać kilka warunków:

Zasada proporcjonalności środków

Zasada proporcjonalności środków

Zasada proporcjonalności środków

Zasada proporcjonalności środków

Na dobro chorego składa się:

Sedacja terminalna

Sedacja terminalna

Obawy przed stosowanie sedacji terminalnej:
Mylenie sedacji z eutanazją

Wskazania do sedacji u chorych terminalnych

Eutanazja

Zabicie człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia

Eutanazja

- art. 150 K.K określa eutanazję jako zabójstwo - czyn grożący karą pozbawienia wolności od 3mies. - 5 lat

- art..151 K.K obejmuje eutanatyczną pomoc do samobójstwa - czyn grożący karą pozbawienia wolności od 3 mies. - 5lat.

Eutanazja

Kodeks Etyki Lekarskiej

Art. 31.

Lekarzowi nie wolno stosować eutanazji, ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa. 

Eutanazja - rodzaje

( zgodne z art.. 32 Kodeksu Etyki Lekarskiej)

Eutanazja

Eutanazja a „redukcja terapii”

( Encyklika Evangelium Vitae 1995)

Eutanazja a „redukcja terapii”

Eutanazja a „redukcja terapii”

Tymczasem eutanazja jest negowaniem szacunku dla śmierci naturalnej i zastąpieniem jej śmiercią sztucznie wywołaną”

(Jerzy Umiastowski Uporczywa Terapia)

Chorzy proszący o śmierć w Hospicjum

Skutki uprawomocnienia eutanazji

Ostanie dni życia

Ostanie dni życia

Ostanie dni życia

Ostanie dni życia

Są one dość często stosowane, jednak w ostatnich dniach życia, gdy chorzy nie są w stanie połykać, należy je odstawić. Kontynuowanie ich podawania może prowadzić do wystąpienia objawów splątania i pobudzenia psychomotorycznego

Ostanie dni życia

nie ma dowodów na to, że dożylne lub podskórne nawadnianie stosowane w tym okresie przynosi jakąkolwiek korzyść. Należy się natomiast liczyć, ze infuzja płynów u chorych ze znaczną hipoalbuminemią może spowodować obrzęki owodowe oraz obrzęk płuc.

Ostanie dni życia

oddychanie przez usta- wysychanie śluzówek, należy pamiętać o toalecie jamy ustnej i zwilżaniu ust.

materac przeciwodleżynowy - ogranicza częstość zmian pozycji ciała, założenie cewnika Foleya?

Ostanie dni życia

drgania wydzieliny zalegającej w dolnej części gardła i tchawicy

większość chorych jest nieświadoma tych dźwięków

podajemy butylobromek hioscyny ( Buscolysin) 40 -60mg/dobę podskórnie ( „motylek” umieszczamy głębiej pod skórą z uwagi na zmniejszoną perfuzję obwodową)

Ostanie dni życia

chorych z dużym zaleganiem należy ułożyć na boku, odsysanie tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Ostanie dni życia

Ważne! Należy wytłumaczyć rodzinie co to są rzężenia przedśmiertne, podkreslając brak wpływu słyszalnych rzężeń na cierpienie chorego.

Ostanie dni życia

Wielkie problemy w geriatrii:
- nietrzymanie moczu,
- upadki,
-otępienia i depresja.

Jolanta Miler-Sowińska

Katarzyna Winkowska

Beata Pawlak

Ewa Majewska

Wiesława Rudnicka

Anna Trawińska

Nietrzymanie moczu:

Występowanie:

Przyczyny:

Przyczyny:

2. Utrwalone nietrzymanie moczu:

Diadnostyka:

Problem:
Nietrzymanie moczu.
Cel opieki:
Uzyskanie pełnej kontroli nad trzymaniem moczu.

Upadki.

Definicja:

Upadek to nagła, niezamierzona zmiana pozycji, polegająca na utracie równowagi podczas chodzenia lub innej czynności, na skutek której poszkodowany znajduje się na ziemi lub innej nisko położonej powierzchni.

Przyczyny:

Przyczyny:

2. Przyczyny zewnętrzne- środowiskowe.

Zaliczamy wszystko co znajduje się w bezpośrednim otoczeniu osoby starszej.

Następstwa:

Problem:
Zagrożenie upadkiem.
Cel opieki:
Propagowanie wiedzy na temat przyczyn, skutków i profilaktyki upadków.

Plan opieki:

Otępienie i depresja.

Podział otępień:

Objawy:

Kierunki postępowania terapeutycznego w otępieniu wg. Szudlika

Depresja.

Czynniki ryzyka:

Objawy:

Rozpoznanie:

Problem:
U pacjenta występują objawy otępienne.
Cel opieki:
Zapewnienie aktywności, samodzielności i bezpieczeństwa.

Plan opieki:Wyszukiwarka