teoria obwodów sciaga, Politechnika Lubelska, Studia, Elektrotechnika


Sygnału uzywamy w dwóch znaczeniach:

a) sygnałem nazywamy znak służący do przekazywania wiadomości (info), na przykład znak akustyczny, znak radiowy i telewizyjny przekazywany za pomocą fal elektromagnetycznych.

b) sygnałem nazywamy samą falę rozchodząca się ze źródła w jednym lub we wszystkich kierunkach

kierunkach elektronice rozpatruje się sygnały o postaci fal napięciowych i prądowych a w przypadku obwodów o parametrach skupionych- w postaci przebiegów napięcia i prądu.

Okresowość sygnału

f(t+T)=f(t)

Wartość średnia całookresowa

0x01 graphic

Wartość średnia półokresowa

f(t+T/2)= -f(t)

0x01 graphic

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego

Isr=2 I/Π

Wartość skuteczna sygnałów okresowych:

0x01 graphic

Wartość skuteczna sygnały stałego

0x01 graphic

Wartość skuteczna sygnału sinusoidalnego

f(t)=Asin(wt)

0x01 graphic

tak wiec odpowiednio i napięcia sinusoidalnego i= Ǐ sin(wt) oraz u=Ǔsin(wt) wartości skuteczne wynoszą:

0x01 graphic

ka=Fm/F

ka-współczynnik amplitudy

Fm-wartość maksymalna

F-wartośc średniej

kk=F/Fsr

F-wartość skuteczna

Fsr-wartość połokresowa

w przypadku sygnału sinusoidalnego współczynniki te wynoszą:

ka=/2=1.41Wyszukiwarka