WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości


WYKŁAD 13

Siła ego - kontrola działania wg R.F. Baumeistera

Dwa rodzaje zaburzeń samoregulacji

  1. niewystarczająca regulacja (underregulation):

  1. Niewłaściwa regulacja (misregulation):

NIEWYSTARCZAJACA REGULACJA

Inercja psychologiczna - zachowanie, które trwa jest trudniejsze do zahamowania od takiego, które się nie zaczęło.

Załamanie transcendencji - utrata zdolności do widzenia poza obecna sytuację.

NIEPOWODZENIE SAMOREGULACJI

  1. Czynniki prowadzące do zainicjowania danego zachowania.

  2. Przyczyny aktywowane wstępnym niepowodzeniem („efekt śnieżnej kuli”)

Co to jest siła ego?

Od czego zależy siła ego ?

Empiryczne dowody potwierdzające wyczerpywanie się zasobów egoWyszukiwarka