zaliczenie - pytania i odp2, Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny, Semestr II, Podstawy Elektrotechniki


1. jak można wytworzyc napiecie i podac jednostki

Można umieścić przewodnik w zmiennym polu magnetycznym

Napięcie jest to różnica potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego czyli stosunek pracy, wykonanej przy przeniesieniu ładunku między punktami A i B pola elektrycznego, do wartości tego ładunku q:

0x01 graphic

2. pole magnetyczne - przykład urządzeń

Przestrzen otaczajaca magnes trwaly, lub poruszający się ładunek

Przewownik w którym plynie prad np. alternator, silnik, rozrusznik samochodowy, cewka zapłonowa

Indukcja - B

L - indukcyjność

Siła działająca na przewod jest proporcjonalna do pradu I, długości przewodu l, indukcji magnetycznej pola B oraz do sinusa kata miedzy przewodem a kierunkiem indukcji
F=B I l sin (I, B)

B = mi razy H jednostka 1A/m

3. jakie właściwości ma układ szeregowy

Połączenie szeregowe (obwód szeregowy) jest to taki rodzaj połączenia elementów elektrycznych, w którym koniec jednego elementu łączy się z początkiem następnego. Połączenie takie tworzy szereg (łańcuch) elementów, w którym prąd elektryczny przepływa kolejno przez wszystkie elementy (natężenie prądu ma więc taką samą wartość dla wszystkich elementów w połączeniu szeregowym).

Zastępcza siła elektromotoryczna n źródeł połączonych szeregowo:

0x01 graphic

Dla szeregowego połączenia n oporników można obliczyć rezystancję wypadkową (opór wypadkowy) jako sumę rezystancji składowych:

0x01 graphic

Połączenie równoległe (obwód równoległy) jest to taki rodzaj połączenia elementów elektrycznych, w którym wszystkie końce oraz wszystkie początki elementów składowych są połączone. Połączenie takie tworzy pewną ilość gałęzi, w których mogą płynąć różne prądy, ale które zasilane są takim samym napięciem elektrycznym.

Siła elektromotoryczna zastępcza n jednakowych źródeł połączonych równolegle:

0x01 graphic

gdzie:

E - siła elektromotoryczna pojedynczego źródła

Dla równoległego połączenia n oporników można obliczyć rezystancję wypadkową (opór wypadkowy), której wartość jest mniejsza od najmniejszej wartości oporu składowego:

0x01 graphic

0x01 graphic

4. silnik i budowa - jak najwięcej elementów

5. róznica miedzy mocą w odbiorniku zmiennym pradem i stalym

moc w obwodznie pradu sinusoidalnego zmienia się w ciagu okresu: przez czesc okresu jest dodatnia - energia jest wiec przekazywana ze źródła do odbiornika; przez czesc okresu jest ujemna - i energia jest przekazywana z odbiornika do zrodla

6. wyliczyc prace wykonana

Ktoro wieksza energia

a) 2 godziny - 20W

b) 3 godziny 0,015kW

W=P razy t

7. czym się rózni prad staly od zmiennego - rodzaje, wykresy, jednostka

Prad staly - stala wartość natężenia i kierunek przepływu - wartość chwilowa dostarczanej mocy jest stala

Prad zmienny - prad zmienny - wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób
Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) - charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością

8. narysuj obwod: amperomierz, watomierz, woltomierz, opornik, źródło energii

9. co to jest prad elektryczny

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

10. stala watomierza

Stałą watomierza (liczbę watów przypadających na działkę miernika) wyznacza się dzieląc iloczyn wartości nastawionych zakresów pomiarowych miernika (prądowego i napięciowego) przez liczbę działek znajdujących się na skali miernika:

0x01 graphic
0x01 graphic
(1.2)

gdzie:

In - zakres prądowy watomierza

Un- zakres napięciowy watomierza

n- liczba działek watomierza

Po obliczeniu stałej watomierza wartość wskazywanej mocy oblicza się mnożąc przez siebie liczbę działek, które wskazuje wskazówka miernika i wyznaczoną stałą watomierza.

400W i 2A

(400 razy 2 / 100 ) razy 45 = 360

11. co to jest skuteczność silnika i jak się liczy

12. I = E / rw + R

Prawo Ohma (dla odbiornika elektrycznego)

Stosunek spadku napięcia występującego na odbiorniku do natężenia prądu płynącego przez ten odbiornik jest wielkością stałą i równą oporowi odbiornika. Prawo Ohma obowiązuje ściśle tylko wówczas, gdy odbiornik znajduje się w stałej temperaturze.

0x01 graphic
(1.7)

0x01 graphic

Prawo Ohma (dla obwodu elektrycznego)

Prąd płynący w obwodzie elektrycznym jest równy stosunkowi siły elektromotorycznej źródła energii do sumy rezystancji wewnętrznej źródła i rezystancji odbiornika.

0x01 graphic
(1.8)

E - sila elektromotoryczna; rw - opor wewnętrzny; R - opor zewnetrzny


0x01 graphic

Natężenie prądu (prąd) jest to stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez dowolny poprzeczny przekrój przewodnika do czasu tego przepływu:

0x01 graphic
(1.4)Wyszukiwarka