pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych


22. Główne podatki samorządowe;

<byłoby super zrobić taka tabele do tego>

1.) Podatek od nieruchomości

2.) Podatek rolny

3.) Podatek leśny

4.) Podatek od środków transportowych

5.) Karta podatkowa

6.)Podatek od spadków i darowizn

7.) Podatek od czynności cywilnoprawnychWyszukiwarka