+++, STUDIA PŁ, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, ROK I, SEM 2, FIZYKA 2


Laboratorium fizyki CMF PŁ

Dzień 13.05.2008 r. Godzina 8:15 grupa 4

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

semestr II rok akademicki 2007/2008

Kod ćwiczenia

Tytuł ćwiczenia

O3-A3

Badanie dyfrakcji na siatce dyfrakcyjnej

Michał Zalewski0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

ocena _____

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej i jej błędu.

Metoda pomiaru i układ pomiarowy

Na stanowisku pomiarowym znajduje się:

Pomiary polegały na umieszczeniu slajdu z siatkami dyfrakcyjnymi oraz oznaczeniu na papierze milimetrowym położenie obserwowanych maksimów.

Wyniki doświadczenia

Układ głównych maksimów obserwowanych podczas pomiarów znajduje się na wykresie 1.

Zmierzone odległości maksimów dla siatki pierwszej umieszczamy w tabeli 1

n

yn [mm]

0

0

1

6

2

11

3

18

Tab.1

Wykres zależności odległości pomiędzy kolejnymi maksimami w funkcji rzędu maksimum przedstawiamy poniżej (wyk.2)

0x01 graphic

Wyk.2

B = 5,9 [mm]

ΔB = 0,3 [mm]

B = λL/d λ - dł. światła emitowanego przez laser λ = 635 nm

L - odległośc przeszkody od ekranu L = 142 cm

d = 0x01 graphic
[mm]

Δd = d (ΔL/L + ΔB/B) = 0,02 [mm]

d = (0,15 ± 0,02) ×10-3 [m]

Wyliczenia dla siatki drugiej przedstawiają się następująco:

n

yn [mm]

0

0

1

7

2

16

3

25

4

34

5

43

6

55

Tab.2

0x01 graphic

Wyk.3

B = 9,1 [mm]

ΔB = 0,3 [mm]

B = λL/d λ - dł. światła emitowanego przez laser λ = 635 nm

L - odległośc przeszkody od ekranu L = 142 cm

d = 0x01 graphic
[mm]

Δd = d (ΔL/L + ΔB/B) = 0,01 [mm]

d = (0,10 ± 0,01) ×10-3 [m]

Obliczenia dla trzeciej siatki dyfrakcyjnej:

n

yn [mm]

0

0

1

11

2

30

3

49

Tab.3

0x01 graphic

Wyk.3

B = 16,6 [mm]

ΔB = 1,4 [mm]

B = λL/d λ - dł. światła emitowanego przez laser λ = 635 nm

L - odległośc przeszkody od ekranu L = 142 cm

d = 0x01 graphic
[mm]

Δd = d (ΔL/L + ΔB/B) = 0,01 [mm]

d = (0,05 ± 0,01) ×10-3 [m]

Dyskusja wyników

Michał Zalewski

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imię i nazwisko

nr indeksu 139572

Michał Orzechowski

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imię i nazwisko

nr indeksu 144570

Tomasz Jabłoński

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imię i nazwisko

nr indeksu 144518Wyszukiwarka