rozwój mowy, pedagogika, edukacja polonistyczna


ROZWÓJ MOWY

1. Okres przedsłowny

gaworzenie samonaśladowcze /echolalia/,
dryfowanie gaworzenia,
znaczenie gaworzenia w rozwoju mowy

2. Okres mowy właściwej

Nadal zależność znaczenia od kontekstu

hiperpoprawność, tworzenie form przez analogię

Jak stymulować rozwój mowy dziecka?

dużo, często, od zawsze, „kąpiel słowna”

prawidłowa artykulacja, duży zasób słów

(lub ze starszymi dziećmi, które mówią już w pełni poprawnie)

zachęcać do odpowiedzi,

powtarzać to, co powiedziało dziecko,

okazywać radość z kontaktu werbalnego

(zwłaszcza czytanie dialogowe)

(powtarzanie - potrzebne, by zapamiętać)

czasem udawać, że się nie rozumie, co dziecko wyraża niewerbalnie (dotyczy dzieci starszych z opóźnionym rozwojem mowy)Wyszukiwarka