Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data:24.09.2009r.

Ośrodek tematyczny: Ogród pełen barw.

Temat dnia: Warzywa.

Cel główny: Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Formy pracy:

Metody:

Środki dydaktyczne:

Przebieg zajęć:

 1. Uczniowie słuchają utworu „Rynek w Limoges” z cyklu „Obrazki z wystawy M Musorgskiego..

 2. Uczniowie wypowiadają się swobodnie nt.: O czym opowiada muzyka? (gwar, kłótnie, głosy zwierząt)

 3. Nauczyciel pomaga uczniom w urządzeniu w klasie straganu z warzywami. Uczniowie rozpoznają warzywa na podstawie charakterystycznych cech wyglądu.

 4. Nauczyciel zaprasza do zabawy w kupowanie warzyw

 1. Uczniowie zestawiają warzywa z ich cechami.

 2. Uczniowie rozpoznają warzywa na ilustracjach.

 3. Uczniowie układają wierszyki lub zdania o warzywach.

 4. Nauczyciel odpytuje uczniów z rachunku pamięciowego w zakresie 20.

 5. Nauczyciel przedstawia uczniom rozwiązania zadań na grafach strzałkowych.

 6. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania.

 7. Nauczyciel czyta wiersz „Na straganie”, prosi uczniów o zapamiętanie nazw warzyw.

 8. Nauczyciel prosi o zestawienie ilustracji w podręczniku z treścią wiersza.

 9. Uczniowie czytają indywidualnie fragmentów utworu dotyczących swarów i kłótni warzyw. Odpowiadają w jaki sposób reagują na kłótnię kolegów.

 10. Nauczyciel wyjaśnia niezrozumiałe wyrazy, np. krzepka, gramoli się, feler.

 11. Uczniowie odgrywają scenki przedstawione w wierszu.

 12. Podsumowanie dnia i samoocena.

15. Nauczyciel zadaje pracę domową.Wyszukiwarka