Pytania z biochemii, zchomikowane


Pytania z biochemii:

1. jaka informacja i dlaczego ta zapisana jest w kodzie genetycznym
2. interpretacja równania Michaelisa-Menten (zalecane narysowanie wykresu z tego co zdołałam usłyszeć)
3. Jaka stała (Km czy Vmax lub obie) zmienią się przy inhibicji kompetycyjnej
4. Ile cykli beta-oksydacji musi przejść kwas palmitynowy
5. czy jest związek między beta-oksydacją i łańcuchem oddechowym i uzasadnić jeśli tak

1. Dlaczego kodony składają się z trójek nukleotydów (oczywiście nie było napisane kodony, tylko jakoś inaczej) ?
2. Jaką funkcję pełni rRNA ?
3. Interpretacja równania M-M (wykres, rząd reakcji).
4. Dlaczego cykl Krebsa jest ważny dla organizmu ?
5. Jak wygląda adaptacja mikroorganizmów w zanieczyszczonym środowisku ?

1 jaki jest mechanizm powstawania spolaryzowanego wiązania?
2 jakie inform są zawarte w kodzie gen
3 mechanizm działania enzymów
4 interpretacja równ Michaelis-Menten
5 jakie jest powiązanie miedzy betaoksydacją a łańcuchem oddechowym
6 wiązania peptydów
7 mechanizmy adaptacyjne drobnoustrojów
8 praktyczne sposoby oznaczania adaptacji mikroorganizmów
9 co warunkuje stabilnosc nici DNA
10 jakie oddziaływania decydują o przestrzennej strukturze białek
11 dlaczego r. enzymów są "0" rzedu przy wystepujących stezeniiach substratu
12 na czym polega katalizowanie reakcji
13 róznica miedzy adaptacja socj. a genet
14 na czym polega inhibicja niekompetencyjna
15 na czym polega specyficznosc reakcji, substratów
16 dlaczego cykl Krebsa jest wazby w metabolizmie?
17 adaptacja mikroorganizmówWyszukiwarka