Spr. 4-Materiałoznawstwo, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania


Komentarze do ćwiczenia nr 4:

0x01 graphic
Uzasadnienia:

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości wytrzymałościowe stali:

  1. Prędkość chłodzenia przy hartowaniu wpływa na strukturę otrzymanej stali, możemy otrzymać strukturę martenzytyczną dla V>Vkr lub bainityczną dla V<Vkr. Otrzymanie struktury bainitycznej czyni niepotrzebnym proces odpuszczania (ze względu na niewystępowanie naprężeń).

  2. Wzrost temperatury odpuszczania wywołuje spadek twardości osnowy martenzytycznej, jednocześnie jednak następuje utwardzenie węglikami nierozpuszczalnymi podczas austenityzowania, utwardzenie wydzieleniami węglików stopowych oraz wzrost twardości wywołany przemianą austenitu szczątkowego, co prowadzi do ogólnego wzrostu twardości. Wzrost temperatury odpuszczania wpływa na:

3. Czas ma również znaczny wpływ na strukturę (wydzielenia, rozpuszczanie), a przez to również

na właściwościWyszukiwarka