grupa 1clostridia, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MEDYCYNA 2005-2006

Pobierz dokument
grupa.1clostridia.studia.3.rok.mikrobiologia.doc
Rozmiar 41 KB

Medycyna spr. 5, grupa 1

..........................................................................................................................

 1. Clostridium perfringens może być czynnikiem etiologicznym:

 1. zgorzeli gazowej

 2. zatruć pokarmowych

 3. martwiczego zapalenia jelit

 4. wszystkich wyżej wymienionych

 1. Diagnostyka laboratoryjna zatrucia jadem kiełbasianym to:

 1. wykazanie C.botulinum w podejrzanej żywności

 2. wykrycie C.botulinum na ścianach pojemników lub naczyń

 3. wykrycie toksyny C.botulinum w żywności lub krwi pacjentów

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Zdolność do wytwarzania otoczek i toksyn przez Bacillus anthracis jest:

 1. warunkowana obecnością plazmidu w komórce

 2. kodowana w chromosomie bakteryjnym

 3. wynikiem stanu lizogenii

 4. żadne z wyżej wymienionych

 1. Metoda Ziehl- Neelsena służy do:

 1. różnicowania prątków gruźlicy od szczepów MOTT

 2. różnicowania prątka typu ludzkiego od innych

 3. wykrywania prątków kwasoopornych

 4. różnicowania prątków chorobotwórczych od saprofitycznych

 1. Postać lepromatyczna trądu może przebiegać z następującymi objawami:

 1. lwia twarz

 2. rumień guzowaty

 3. białkomocz i zapalenie jąder

 4. wszystkie wyżej wymienione

Medycyna spr. 5, grupa 1

..........................................................................................................................

1. Zdolność do wytwarzania otoczek i toksyn przez Bacillus anthracis jest:

a. warunkowana obecnością plazmidu w komórce

b. wynikiem stanu lizogenii

c. kodowana w chromosomie bakteryjnym

d. żadne z wyżej wymienionych

2. Metoda Ziehl- Neelsena służy do:

a. różnicowania prątków gruźlicy od szczepów MOTT

b. różnicowania prątków chorobotwórczych od saprofitycznych

c. różnicowania prątka typu ludzkiego od innych

d. wykrywania prątków kwasoodpornych

3. Clostridium perfringens może być czynnikiem etiologicznym:

a. martwiczego zapalenia jelit

b. zgorzeli gazowej

c. zatruć pokarmowych

d. wszystkich wyżej wymienionych

4. Diagnostyka laboratoryjna zatrucia jadem kiełbasianym to:

a. wykazanie C.botulinum w podejrzanej żywności

b. wykrycie toksyny C.botulinum w żywności lub krwi pacjentów

c. wykrycie C.botulinum na ścianach pojemników lub naczyń

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Postać lepromatyczna trądu może przebiegać z następującymi objawami:

a. rumień guzowaty

b. lwia twarz

c. białkomocz i zapalenie jąder

d. wszystkie wyżej wymienione

Medycyna spr. 5, grupa 1

..........................................................................................................................

1. Postać lepromatyczna trądu może przebiegać z następującymi objawami:

a. białkomocz i zapalenie jąder

b. lwia twarz

c. rumień guzowaty

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Zdolność do wytwarzania otoczek i toksyn przez Bacillus anthracis jest:

a. kodowana w chromosomie bakteryjnym

b. wynikiem stanu lizogenii

c. warunkowana obecnością plazmidu w komórce

d. żadne z wyżej wymienionych

3. Metoda Ziehl- Neelsena służy do:

a. różnicowania prątka typu ludzkiego od innych

b. różnicowania prątków gruźlicy od szczepów MOTT

c. wykrywania prątków kwasoopornych

d. różnicowania prątków chorobotwórczych od saprofitycznych

4. Clostridium perfringens może być czynnikiem etiologicznym:

a. martwiczego zapalenia jelit

b. zgorzeli gazowej

c. zatruć pokarmowych

d. wszystkich wyżej wymienionych

5. Diagnostyka laboratoryjna zatrucia jadem kiełbasianym to:

a. wykrycie toksyny C.botulinum w żywności lub krwi pacjentów

b. wykazanie C.botulinum w podejrzanej żywności

c. wykrycie C.botulinum na ścianach pojemników lub naczyń

d. wszystkie wyżej wymienione

Medycyna spr. 5, grupa 1

..........................................................................................................................

1. Clostridium perfringens może być czynnikiem etiologicznym:

a. martwiczego zapalenia jelit

b. zgorzeli gazowej

c. zatruć pokarmowych

d. wszystkich wyżej wymienionych

2. Diagnostyka laboratoryjna zatrucia jadem kiełbasianym to:

a. wykazanie C.botulinum w podejrzanej żywności

b. wykrycie toksyny C.botulinum w żywności lub krwi pacjentów

c. wykrycie C.botulinum na ścianach pojemników lub naczyń

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Postać lepromatyczna trądu może przebiegać z następującymi objawami:

a. lwia twarz

b. białkomocz i zapalenie jąder

c. rumień guzowaty

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Zdolność do wytwarzania otoczek i toksyn przez Bacillus anthracis jest:

a. warunkowana obecnością plazmidu w komórce

b. wynikiem stanu lizogenii

c. kodowana w chromosomie bakteryjnym

d. żadne z wyżej wymienionych

5. Metoda Ziehl- Neelsena służy do:

a. różnicowania prątków gruźlicy od szczepów MOTT

b. różnicowania prątka typu ludzkiego od innych

c. różnicowania prątków chorobotwórczych od saprofitycznych

d. wykrywania prątków kwasoopornych


Pobierz dokument
grupa.1clostridia.studia.3.rok.mikrobiologia.doc
Rozmiar 41 KB

Wyszukiwarka