hist sp kn1 cd Klucz odpowiedzi r II test a, Testy, sprawdziany, konspekty z historii


Klucz do testu a

Antyczna Grecja

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA

Numer zadania

2.

3.

11.

12.

15.

16.

17.

18.

Właściwa odpowiedź

B

C

A

B

C

B

D

A

Punktacja

Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA

Nr zad.

Właściwa odpowiedź

Punktacja

Kryteria punktowania

1.

mit - C

Hellada - D

demagog - A

Hellenowie - B

0-4

Każde właściwe przyporządkowanie - 1 p.

4.

demokracją, rządy ludu, zgromadzenie ludowe, mężczyźni, strategów

0-5

Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane wyrażenie - 1 p.

5.

Starożytni Grecy wyznawali politeizm, a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi.

0-1

Zaznaczenie zdania prawdziwego - 1 p.

6.

Posejdon - trójząb

Zeus - piorun

Hefajstos - młot

Hermes - sandały ze skrzydełkami

0-4

Każdy właściwie dopisany atrybut - 1 p.

7.

Sparta - geruzja, heloci

Ateny - eklezja, ostracyzm

0-4

Każde właściwe przyporządkowanie - 1 p.

8.

np.: Wychowanie spartańskie miało na celu wyszkolenie

obrońców Sparty. Surowym zasadom podlegali wszyscy chłopcy od 7. roku życia.

0-4

I. Zgodność z tematem - 1 p.

II. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego oraz podanie, kogo dotyczyło - 2 p.

III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu - 1 p.

Uczeń z dysleksją:

Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).

9.

776 r. p.n.e. - pierwsze igrzyska w Olimpii

490 r. p.n.e. - bitwa pod Maratonem

480 r. p.n.e. - bitwa pod Salaminą

338 r. p.n.e. - bitwa pod Cheroneą

0-4

Każde właściwe przyporządkowanie - 1 p.

10.

np.: Ostracyzm stosowano w Atenach w celu wygnania z miasta osoby, która zagrażała ustrojowi demokratycznemu.

0-2

I. Podanie nazwy polis, w której stosowano ostracyzm - 1 p.

II. Wyjaśnienie, w jakim celu organizowano ten rodzaj głosowania - 1 p.

13.

bieg

rzut dyskiem

zapasy

skok w dal

rzut oszczepem

0-5

Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny

sportowej - 1 p.

14.

490 r. p.n.e. - Maraton - Miltiades - Persowie

(armia perska)

480 r. p.n.e. - Termopile - Leonidas - Grecy

(armia grecka, armia spartańska)

0-4

Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli - 1 p.Wyszukiwarka