Egzaminu przedmiotu Normalizacja, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY


Egzaminu z przedmiotu

Normalizacja, akredytacja, certyfikacja i dyrektywy nowego podejścia

Imię i nazwisko kierunek

Data.....05-05-29

Liczba punktów

Ocena .

ZAZNACZ POPRAWEN ODPOW1EDZI NA PONIŻSZE PYTANIA.

1. Porozumienie GATT oraz deklaracja Rundy Urugwajskiej ma na celu

2. Normy europejskie oznacza się symbolem:

3. Organizacją która zajmuje się problematyką normalizacyjną w Europie jest:

4. Z dniem1 stycznia 2004 r. zgodnie z ustawą o normalizacji w Polsce za obowiązujące uznaje

się normy oznaczone znakiem:

5. Normy serii ISO EN45010 dotyczą akredytacji:

6. Akredytacja laboratorium to:

7. Znak CE oznacza:Wyszukiwarka