Ewolucja biologiczna, notatki do sprawdzianów i sprawdziany, biologia


Ewolucja biologiczna- przekształcanie się

organizmów w toku ziemi związane z

przystosowaniem się organizmów do środowiska

12 mld - początek wszechświata

4-5 mld - powstanie Słońca i planet Układu słonecznego

4 mld - powstanie coraz bardziej złożonych

związków organicznych. Pierwsze prakomórki

2 mld - liczne organizmy jednokomórkowe i

proste wielokomórkowe. Uzyskanie zdolności fotosyntezy

500 mln - pojawiają się przodkowie wszystkich

głównych typów zwierząt. Występują też glony

350 mln - udane wyjście roślin i zwierząt na ląd.

Pierwsze kręgowce, ryby pancerne

250 - 300 mln - kręgowce lądowe, płazy, gady,

owady, muchy. Gęste bagienne lasy porośnięte

paprociami, widłakami i skrzypami

125 - 200 mln - rozkwit gadów, pierwsze ssaki,

rośliny nagonasienne

100 - 150 mln - pierwsze rośliny kwiatowe, ptaki

1 - 60 mln - ewolucja wyższych ssaków i roślin

50 mln - powrót niektórych ssaków do życia w

wodzie, rozwój roślin kwiatowych

20 - 50 tys - Homo Sapiens Sapiens , dzisiejsze

zwierzęta i rośliny

........ - współczesny człowiek , współczesne

rośliny, zwierzęta, wiek atomu

Ewolucja biologiczna- przekształcanie się

organizmów w toku ziemi związane z

przystosowaniem się organizmów do środowiska

12 mld - początek wszechświata

4-5 mld - powstanie Słońca i planet Układu słonecznego

4 mld - powstanie coraz bardziej złożonych

związków organicznych. Pierwsze prakomórki

2 mld - liczne organizmy jednokomórkowe i

proste wielokomórkowe. Uzyskanie zdolności fotosyntezy

500 mln - pojawiają się przodkowie wszystkich

głównych typów zwierząt. Występują też glony

350 mln - udane wyjście roślin i zwierząt na ląd.

Pierwsze kręgowce, ryby pancerne

250 - 300 mln - kręgowce lądowe, płazy, gady,

owady, muchy. Gęste bagienne lasy porośnięte

paprociami, widłakami i skrzypami

125 - 200 mln - rozkwit gadów, pierwsze ssaki,

rośliny nagonasienne

100 - 150 mln - pierwsze rośliny kwiatowe, ptaki

1 - 60 mln - ewolucja wyższych ssaków i roślin

50 mln - powrót niektórych ssaków do życia w

wodzie, rozwój roślin kwiatowych

20 - 50 tys - Homo Sapiens Sapiens , dzisiejsze

zwierzęta i rośliny

........ - współczesny człowiek , współczesne

rośliny, zwierzęta, wiek atomu

Ewolucja biologiczna- przekształcanie się

organizmów w toku ziemi związane z

przystosowaniem się organizmów do środowiska

12 mld - początek wszechświata

4-5 mld - powstanie Słońca i planet Układu słonecznego

4 mld - powstanie coraz bardziej złożonych

związków organicznych. Pierwsze prakomórki

2 mld - liczne organizmy jednokomórkowe i

proste wielokomórkowe. Uzyskanie zdolności fotosyntezy

500 mln - pojawiają się przodkowie wszystkich

głównych typów zwierząt. Występują też glony

350 mln - udane wyjście roślin i zwierząt na ląd.

Pierwsze kręgowce, ryby pancerne

250 - 300 mln - kręgowce lądowe, płazy, gady,

owady, muchy. Gęste bagienne lasy porośnięte

paprociami, widłakami i skrzypami

125 - 200 mln - rozkwit gadów, pierwsze ssaki,

rośliny nagonasienne

100 - 150 mln - pierwsze rośliny kwiatowe, ptaki

1 - 60 mln - ewolucja wyższych ssaków i roślin

50 mln - powrót niektórych ssaków do życia w

wodzie, rozwój roślin kwiatowych

20 - 50 tys - Homo Sapiens Sapiens , dzisiejsze

zwierzęta i rośliny

........ - współczesny człowiek , współczesne

rośliny, zwierzęta, wiek atomuWyszukiwarka