Dzień babci i dziadka, dzień babci


Scenariusz imprezy środowiskowej

z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Data: 14.02.2006r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa 221 w Warszawie

Organizatorzy: Małgorzata Gawryluk-Zawadzka

Marzena Pastusiak

Uczestnicy: uczniowie klasy "0" i klasy "I"

 

 

Tytuł: "Wieczór poezji dla Babci i Dziadka".

 

Cele ogólne:

* uczenie właściwego zachowania w stosunku do starszego,

* tworzenie emocjonalnej więzi z dziadkami,

* kształcenie umiejętności zgodnego i twórczego działania w zespole.

Cele szczegółowe:

* wygłaszanie z pamięci wierszy z zastosowaniem odpowiedniej siły, tonu głosu, tempa, pauz i akcentu logicznego,

* inscenizowanie tekstów lub ich fragmentów,

* ćwiczenia w mówieniu dostosowanym do sytuacji,

* opiekuńczy stosunek do dziadków,

* kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się w grupie osób dorosłych, pomoc ludziom starszym, okazywanie szacunku poprzez właściwe zachowanie się podczas imprezy i podczas poczęstunku,

* aktywny udział w życiu szkoły, np. przez organizowanie imprez szkolnych,

* opieka nad młodszym kolegą i koleżanką.

 

Przebieg spotkania:

1. Powitanie gości.

 

Jest taki jeden dzień

Jedyny dzień w roku

To święto Babci i Dziadka.

 

O tych ważnych dniach

Dobrze pamiętamy

I dla naszych gości

widowisko damy.

 

Nocą, tuż przed

Dniem Babci i Dziadka

Staje za oknem wróżka

Maluje na szybie kwiaty

Wesołe w kształcie serduszka.

 

Zanim srebrzystą dłonią

Poranek kwiaty zetrze

Serduszka na szybie dzwonią

Ładniej niż szyszki na wietrze.

 

2. Śpiewanie piosenki p.t. "Babcia kucharka"(uczniowie kl.Ia)

 

Hej! Dzieciaki!

Już się równo ustawiamy!

Uroczystość zaczynamy!

 

3. Prezentacja utworów literackich na temat babci i dziadka:

 

My mamy Babcie,

Babcie nas mają

one swe wnuk,i

bardzo kochają! (wszystkie dzieci)

 

 

A moja Babunia,

kiedy była mała,

ciekawe historie

mi opowiadała.

 

 

A mnie na dobranoc

. bajki czytała

 

A moja Babcia mnie nauczyła,

Żebym dla wszystkich była miła.

 

Moja Babcia wszystko umie!

Zawsze świetnie mnie rozumie!

 

Czasem pomaga mi w lekcjach,

No i bardzo mnie rozpieszcza.

 

Moja jest bardzo cierpliwa.

Hojna zawsze dla mnie bywa.

 

 

My mamy Babcie

Babcie nas mają

One swój czas wolny

Wnukom poświęcają. (wszystkie dzieci)

 

Ze mną chodzi na spacery.

Smaczne robi mi desery.

 

Ja z moją Babcią

Jak kumple dwa!

Psocić, figlować

z Babcią się da!

 

 

Babcia to budzik mój najlepszy,

Gdy rano trzeba iść do szkoły

I choć mnie ona ściąga z łóżka,

Ranek już dalej mam wesoły.

 

  4. Koncert życzeń dla Babci i Dziadka.

 

 

Teraz koncert życzeń dla Babci Dziadka

Zdrowia, szczęścia i słodyczy

Babci i Dziadkowi wnuczek dzisiaj życzy!

 

W poniedziałki pomyślności,

A we wtorki kosz radości

 

W środy, czwartki precz zmartwienia!

Niech i w piątki strapień nie ma!

 

 

Na soboty i niedziele

Życzę odpoczynku wiele

To nie koniec życzeń jeszcze!

Emerytury życzę ci większej!

 

Żyj 100 lat i więcej, droga Babuniu i Dziaduniu

Mówcie do mnie co dzień

"Kochana wnuczuniu"

 

Niech wam życie płynie miło!

Żeby Wam też trosk ubyło!

 

Dużą masz już wnuczkę

Babciu ukochana

Mogę Ci pomagać

Z wieczora i z rana.

 

Babciu najdroższa!

Odpocznij sobie!

Żebyś dla prawnuków

Miała jeszcze zdrowie.

 

Pomyśl Babciu o sobie!

Poczytaj gazety!

Zrób sobie fryzurę

Jak młode kobiety!

 

Na lato nowy leżak Ci sprawię

Odpoczniesz sobie w cieniu na trawie.

 

I jeszcze prosimy teraz:

Na następnych parę lat

Podarujcie swoim wnukom

Worek pełen dobrych rad.

 

Niech pływa rybka

W przejrzystej wodzie

I życzenia

Niech spełnia co dzień

 

 

Ta złota rybka

Choć jeszcze mała,

Będzie życzenia wasze spełniała.

 

 

A ja przynoszę buty bajkowe

Lekkie, wygodne, siedmiomilowe.

Takie akurat na Babci nogę,

Żeby do sklepu skracały drogę.

 

A ja stoliczek bajkowy mam,

Który się zawsze nakrywa sam.

Na tym stoliczku na zawołanie

Zjawi się obiad, albo śniadanie.

 

Dzisiaj wszystkie smutki precz,

Święto Dziadków ważna rzecz!

 

Uśmiech jest dobry na co dzień

A nie wyłącznie od święta

Więc się uśmiechaj

A wnuczka ma być uśmiechnięta.

 

Otworzy serce,

Książkę przeczyta

Podsunie czekoladę

Z twoich sukcesów się cieszy.

Kto?

Wiadomo zawsze - dziadek ( wszystkie dzieci)

 

 

Za to wszystko moi drodzy

Chcemy Wam podziękować dziś.

 

5. Recytacja do podkładu muzycznego "hip-hop"

 

Z ba-bcią jest zaw- sze świe-tna za-ba-wa, i

Na wszys-tkie py-ta-nia wnu-kom o-po-wia-da,

Ba-bcia nie krzy-czy i nie sto-fu-je

Pysz-ne o-bia-dy wnu-kom go-tu-je.

Po-zwa-la mieć w do-mu i ko-ta i psa.

A za do-bre świa-dec-two na-gro-dę da.

Do-brze mieć Ba-bcię,bo ma zło-te ser-ce.

A my co jej da-my? Mi-ło-ści wię-cej!

 

6. Występ taneczny chłopców z kl.0 i kl.I a.

7. Występ uczniów klasy"0"- śpiewanie piosenki p.t. "Babcia i Dziadek"

8. Prezentacja układu tanecznego w wykonaniu uczennic kl. "0"

9.Zaproszenie do zabawy dzieci i gości.

 

My mamy Babcie,

Babcie nas mają,

Więc je do zabawy

wnuki zapraszają! ( wszystkie dzieci)

 

 

ZABAWA NR 1.

- Znajdź swojego wnuczka (dzieci stoją w kole. Babcia z zawiązanymi oczami, dotykiem rozpoznaje wnuka).

ZABAWA NR 2.

- Konkurs ziemniaczany (polega na tym, aby najszybciej i najdokładniej obrać ziemniaka).

ZABAWA NR 3.

- Rozpoznawanie warzyw z zawiązanymi oczami ( w zestawie są trzy warzywa).

ZABAWA NR 4.

- Przepis na szczęście. (Babcie lub dziadkowie piszą przepis na dużych kartonach. Dzieci dopingują okrzykami).


Wyszukiwarka