stale stopowe-referat, Technologia maszyn, 05.Metaloznastwo - Metalurgia


Wydział Technologii Chemicznej

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

STALE STOPOWE

Wykonanie:

Bartosz Bilon

Marta Dębska

Agnieszka Kamińska

Stale stopowe są stalami używanymi przeważnie w przemyśle maszynowym i są przeznaczone na budowę elementów o wysokich obciążeniach. Stale te dzieli się na stale do nawęglania, do ulepszania cieplnego, do azotowania, stale sprężynowe( resorowe), stale specjalne nierdzewne i kwasoodporne oraz żarowytrzymałe. Dodatki stopowe oraz obróbka cieplna wpływają na osiągnięcie odpowiednich własności fizycznych i chemicznych.

Stale stopowe, zwykle bardzo drogie, używane są w zastosowaniach specjalnych, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie.

Jest to stal, w której oprócz węgla występują inne dodatki stopowe o zawartości od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, zmieniające w znaczny sposób charakterystyki stali. Dodatki stopowe dodaje się by:

Stal ze względu na zastosowanie dzieli się na:

Stal specjalna - stal przeznaczona do specjalnych zastosowań. Stale specjalne zawierają dużą ilość dodatków stopowych, wymagają bardzo skomplikowanej obróbki cieplnej oraz wysokiego reżimu obróbki i montażu. Ze względu na wysoką cenę nie są stosowane powszechnie. W przemyśle chemicznym najczęściej są używane stale stopowe specjalne tj.: stale nierdzewne, kwasoodporne, żaroodporne, żarowytrzymałe.

Ze względu na zawartość stopów w stali, możemy wyróżnić stale:

Do najczęściej stosowanych dodatków w stalach zalicza się:

Zastosowanie stali stopowej w inżynierii i aparaturze chemicznej:

Stale żaroodporne i żarowytrzymałe

W zależności od rodzaju stali wytrzymują one w temperaturach od 650- 1200oC .

Stale zaworowe

Stale kwasoodporne

Oznaczanie stali.

Obowiązują dwa systemy oznaczania stali:

Oznaczanie postaci i stanu obróbki cieplnej

Postać stali uzyskana w wyniku przeróbki technologicznej oznacza się następującymi literami(PN-56/H-01101):

Lana(staliwo) -L

Kuta -K

Walcowana na gorąco -W

Walcowana na zimno -Z

Ciągniona na zimno -C

Stan stali określony wg ostatniej obróbki cieplnej jakiej podlegała stal po nadaniu jej postaci oznacza się również literami:

Surowy - -

Ujednorodniony -J

Normalizowany -N

Zmiękczony -M

Odprężony -O

Hartowany lub przesycony -H

Ulepszony(hartow. i wysoko odpuszczony) -T

Stopień utwardzenia stali w stanie zgniecionym:

Podwójnie twarda( sprężysta) -Z2/1

Twarda -Z1/1

Półtwarda -Z1/2

Ćwierćtwarda -Z1/4

Stale stopowe ( bez stali szybkotnących) o stężeniu przynajmniej jednego pierwiastka stopowego >5%

X liczba oznaczająca średnie stężenie węgla w stali w setnych częściach %, symbole chemiczne pierwiastków stopowych i na końcu liczby (rozdzielone kreskami), podające średnie stężenie głównych pierwiastków stopowych w % (np. X8CrNiMoAl 15-7-2)

Bibliografia:

Pikoń J: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej cz.І, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979

Praca zbiorowa pod red. Mgr inż. Barbary Reymer: poradnik mechanika, nauki matematyczno-fozyczne i ogólnotechniczne, wydawnictwo naukowo-techniczne, Warszawa 1976

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_stopowa

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_niskostopowa

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stal, Technologia maszyn, 05.Metaloznastwo - Metalurgia
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
05 h zaokrąglanie, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydzi
05. Karta technologicza zbiorcza, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, Sprawka 5 semestr, technolo
Stale stopowe konstrukcyjne, asd, metaloznawstwo
05 e przeciąganie, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydzi
Stale stopowe konstrukcyjne, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SEM 1, PNOM zut
kompozyty metalowe, Technologia maszyn, 04. Materiały nieżelazne, Materiały kompozytowe
10 05 2015 Stale stopowe
Technologia Maszyn CAD CAM
Proces technologiczny do podyktowania, TM - Technologia Maszyn, O procesie technologicznym
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
Str.4 - Karta technologicza zbiorcza, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji,
TM10, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydział Mechaniczn
Karty technologiczne, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, te
Karta operacyjna 80, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, wszystkie, Uczelnia, Technologia Maszyn,

więcej podobnych podstron