Parazytki, Medycyna ŚUM, Rok 1, Biologia medyczna, Testy kolokwia egzaminy


1. Choroby wirusowe, transmisyjne, przenoszone przez kleszcze: Krymsko kongijska gorączka krwotoczna (poza nią w pytaniu: gorączka Q, gorączka marsylska, choroba z Lyme)

 

2.Z tymi 3 fazami chorobowymi, skorna, traumatyczno narządowa- schistomatoza/bilharcjoza

 

3. Paragonimus westermani, zarazenie drugiego żywiciela czym?-(metacerkaria, cerkaria, furkocerkaria, cośtam)

 

3. Przeciwciała na poczatku toksoplazmozy-IgM

 

4.Gdzie wystepuja ziarnistosci Ziemmana (Plasmodium vivax/malariae/falciparum/u żadnego z wymienionych)

 

5. Deutonimfa ktora nie zeruje wystepuje u? O. bacoti

 

6. Pałeczki dzumy moga byc przenoszone przez... o. bacoti

 

7. Jajo D.latum? zdjęcie

 

8. Jajo A.duodenale? zdjęcie

 

9. Hipnozoity wystepuja- P. vivax i ovale

 

10. Larwa currens (skorna wedrujaca) u S. strongyloides

 

11. Larwa cysticercus występuje u: T. solium, T. saginata

 

12. Liczba merozoitow u P.vivax -12-24

 

13. Schistomule przekształcaja sie w naczyniach watroby

 

14. Malaria trzeciaczka co ile nawroty 48 godz

 

15. W jelicie grubym bytuje- t.trichura

 

16. Liczba jąder u H. nana? chyba 3

 

17. Liczba jaj u s. haematobium (1-4/10-30/30-50/30-500??)

 

18. Do roztoczy produktow przechowywalnych nie zaliczamy- d. pterysnossimus

 

19.Oworzodzenie jelita występuje w przypadku zarażenia: t.trichura (inne nie pasowały)

 

20. W jakich robakach i ich chorobach nie bedzie niedokrwistosci? (A. duodendale, trichiuris trichiuria, t. spiralis, s. stercoralis?)

 

21. Toksoplazmoza jest najmniej groźna gdy do zarażenia dojdzie: w ktorym trymestrze ciazy?- I, II, III, nie ma wpływu

 

22. Jajo s. mansoni zdjęcie (albo japonicum, ale wyglądało to bardziej na kolec niż guzek)

 

23. Zakończenie A. duodendale (budowa, czy rozdwojone, czy tępo zakończone, czy gładko itp)

 

24. Nazwa choroby którą powodują larwy wołośnia: cysticerkoza

 

25. Metoda Grahama jest stosowana w przypadku: enterobiozy

 

26. Który pasożyt ma człony maciczne szersze niż dłuższe

 

27. U którego pasożyta występują 3 płaty jajników?

 

28. Który pasożyt występuje endemicznie w Afryce: Loa loa, Wuchereria bancrofti, Onchocerca volvulus, ?)

 

29. Który pasożyt wywołuje pełzakowaty ropień wątroby (E. histolytica, N. fowleri, A. castellani, E. cośtam inne)

 

     II tura

 

- w obrazie MRI nie wykryje się zmian w przypadku: L. tropica

 

- rysunek jaja (na biegunie był albo mały guzek, albo kolec - wygladalo to bardziej na guzek): S. japonicum

 

- w którym trymestrze jest największa mozliwość zarażenia Toxoplazmą: III trymestr

 

- Toxoplazmoza wrodzona, objawy późne: zmiany w OUN, mózgu

 

- Metoda najbardziej swoista na wykrycie Toxoplazmy: odczyn Sabina-Feldmana

 

- jakie Plasmodia nie wywołują zmiany kształtu krwinki (były pary np ovale i vivax)

 

- Swoiste pasożytowanie w krwinkach (do wyboru było T. gondii, albo T.cruzi i W. bancrofti

 

- jaki parazyt nie potrzebuje owada do rozwoju

 

- jakim parazytem nie zarazamy sie przez autoegzoinwazje

 

- co powoduje Malarie tropica - plasmodium falciparum

 

- malaria, objawy co 72h - plasmodium malariae

 

- powodują ziarnistości w krwinkach - do wyboru wszystkie Plasmodia (vivax, ovale, malariae, falciparum)

 

- co powoduje ziarnistości Schuffnera - P. vivax i P ovale

 

- endemiczny pasożyt w afryce albo ameryce (nie pamietam dokladnie)- chyba chodzilo o onchocerca volvulus

 

- może "zagubić" się w płucach...

 

- alweokokoza - E. multilocularis

 

- choroba PAM (w skrypcie MEAP) - neagleria fovleri

 

- rumień wędrujący - Ixodes ricinus

 

- borelioza, Burgeria borgdorferi - I. ricinus

 

- świąd magazynierów - Acarus siro

 

- można wykryć to przez stosowanie jakiś atramentów smarując skóre - chyba chodziło o świerzbowca (S. scabei)

 

- komar przenosi wirusy bla bla, w tym:.. - wiem ze do wyboru była tularemia

 

- tasiemiec, który pasożytuje w jelicie (tak to pytanie nie brzmiało, ale coś podobnie) wykorzysuje: było jakieś bialko, ale też hialuronidaza (i to chyba była popr odp)

 

- bylo też pytanie ile wieńców ma H. diminuta (albo coś w ten deseń) 1 albo 2 albo 4 i więcej, albo brak

 

 

 

Jakiej substancji używa balantidium podczas atakowania jelita- chyba

 

hialuramidaza

 

Próba atramentowa sarcoptes scabiei

 

Guzki robacze

 

ziarnistość Schufflera u którego plasmodium

 

Która malaria nie powoduje zmian w krwinkach?

 

Jaja do zdiagnozowania Hymenolepsis nana i S. haematobium

 

Który pasożyt nie zaraża przez autoegzoinwazję

 

Czym wykrywa się toksoplazmozę

 

Rumień wędrujący u kogo

 

Mikrofilaridiurnum (jakoś tak to się pisze)

 

Który z parazytów nie zaraża OUN

 

Zakończenia larw filariopodobnych u Strongyloides stercoralis

 

Objawy toksoplazmozy po urodzeniu

 

Co ile napada czwartaczka/malarie

 

Co powoduje malarię podzwrotnikową

 

Liczba merozoitów powstających z schizozoita

 

U którego występują deutronimfy

 

Charaktrerystyczny pasożyt dlaa nowego świata

 

Która z chorób jest chorobą wirusową Denga

 

Plasmodium vivax forma inwazyjna żywiciela OSTATECZNEGO chodzi o komara

 

alweokokoza

 

Acaris siro choroba magazynierów

 

larwa trafiająca przez przypadek do płuc lub trafiająca przez przeponę

 

 

                                3 Termin

 

 

 

1. W porannym moczu wykryjemy? E.vermicularis, T.vaginalis

2. Pasożyt monokseniczny i polikseniczny? T.spirlalis

3. Wśród robaków obłych geohelmintem NIE jest? T.spiralis

4. Hepatomeglia, limfodenopatia, hipergammaglobulinemia, zapalenie płuc, wysoka eozynofilia to objawy? toksokarozy

5. Złe wchłanianie tłuszczów, węglowodanów, niedobór witamin to objawy? lambliozy

 6. Przenosicielem Borrelia burgdorferi jest? I.ricinus

7. Badaniem koproskopowym rozpoznamy? paragonimoze

8. W transmisji R. tsutsugamushi uczesniczy? Neotrombicula autumnalis

9. Zespół nerczycowy występuje przy? malarii

10. Pasożytem endemicznym dla Afryki jest? Loa loa

11. Elementy triady Sabina-Pinkertona? małogłowie, zapalenie siatkówki, zwapnienia śródmózgowe, wodogłowie

12. Ilość merozoitów Plazmodium falciparum? 10 (8-24)

13. Co jest na zdjęciu? jajo schistosoma japonicum

14. Nawroty występujące przy zarażeniu Plasmodium falciparum występują co? 36-48 godzin

15. Ilość jaj występująca w macicy Schistosoma haematobium? 30-50

16. Stichosom jest gruczołowym odcinkiem gardzieli? T. spiralis

 17. Ilość rzędów haków u H. nana? 1

18. Endoskopowy obraz sugerujący wrzodziejące zapalenie jelita grubego? T. trichura

19. Metoda BAL pozwala wykryć? S. stercoralis

20. Ilość komórek rozdordczych mikrofilarii? 1-4

 

 

 

2009

-choroba z Lyme przenoszona przez->i.ricinus

-przenosi pałeczki dżumy-O.bacoti

-jego deutonimfa nie żeruje-O.bacoti

-wywołuje alweokokozę-E.multilocularis

-pasożytuje w krwinkach-P.falciparum

-wywołuje zespół nerczycowy- zarodziec pasmowy(p.malariae)

-EAG-A.castellani

-dwupłatowy jajnik w członie hermafrodytycznym-T.nieuzbrojony

-objaw Winterbottoma-T.gambiense

-wywołuje malarie podzwrotnikową, tropikalną-P. falciparum

-przeciwciała pojawiająca się najwczesniej w toxoplazmozie-IgM

-przeciwciała obecne nawet kilkanascie lat w org w toxoplazmozie-IgG

-jednostronne ujscie zatok płciowych-H.nana

-larwa typu cysticerkoid-H.nana, D.caninum

-wywołuje świąd magazynierów-A.siro

-nie należy do roztoczy przechowywalnianych-D.pteronyssinus

-Schistosomule dojrzewają w-wątrobie(naczyniach wątroby)

-90%eozynofili->włosień

-pierwszy symptom toxoplazmozy ocznej-zapalenie naczyniowki, siatkówki

-eozynofilia nie jest ważna w wykrywaniu-lamblia

-nie występuje w OUN-ie-L.tropica

-Zywiciel postaci obupłciowej jest zarażany przez-> ?

(odp. a)adoleskarie b)metacerkarie c) furkocerkarie d)wszystkie prawidłowe)

-fazy skórna, toksyczno-alergiczna, traumatyczno-narzadowa-> schistosomatoza/bilharcjoza

-gruby rozmaz krwi obwodowej pobranej miedzy 23-1 -W.bancrofti

-microfilariadiurna-loa loa

-larwa currens-węgorek jelitowy

-przy czym w kale nie znajdziemy jaj->tasiemiec psi

-rumień wędrujący(erythema migrans) jest przenoszony przez->i.ricinus

- postać nerczycową wywołuje... zarodzieć pasmowy (P. malariae)

- choroba o fazach: skórnej, toksyczno-alergicznej i traumatyczno-narządowej.... bilharcjoza/schistosomozaWyszukiwarka