geometria analityczna, MATURA, Matematyka, Poziom podstawowy


Imię i nazwisko ……………………………………….

1. (1 pkt) Prosta prostopadła do prostej 0x01 graphic
to:

A. 0x01 graphic
B. 0x01 graphic
C. 0x01 graphic
D. 0x01 graphic

2. (1 pkt) Środek odcinka AB, gdzie 0x01 graphic
ma współrzędne

A. 0x01 graphic
B. 0x01 graphic
C. 0x01 graphic
D. 0x01 graphic

3. ( 1 pkt) Do prostej o równaniu 0x01 graphic
nie należy punkt:

A. 0x01 graphic
B. 0x01 graphic
0x01 graphic

4. (1 pkt) Promień i środek okręgu o równaniu 0x01 graphic
to

A. 0x01 graphic
B. 0x01 graphic
C. 0x01 graphic
D. 0x01 graphic

5. (1 pkt) Na rysunku dwie proste równoległe przecinają ramiona kąta. Odcinek x jest równy: .

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

5 3

0x08 graphic

x 15

A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

6. ( 6 pkt) Mamy dany trójkąt ABC, gdzie: 0x01 graphic

a) oblicz długość boku BC

b) wyznacz współrzędne środka S boku AB oraz napisz równanie prostej zawierającą środkową 0x01 graphic

c) napisz równanie prostej zawierającej wysokość tego trójkąta opuszczoną z wierzchołka A

7. (4 pkt) W podanym niżej trójkącie mamy dane: 0x01 graphic
. Wyznacz 0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka