gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test I

Grupa I

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Aseptyka polega na:

 1. dezynfekcji rąk operującego

 2. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

 3. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

 4. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

 1. Metodą tyndalizacji sterylizujemy:

a) szkło laboratoryjne

 1. wrażliwy na temperaturę sprzęt medyczny

 2. wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

 3. żadne z wyżej wymienionych

 1. Sterylizacja radiacyjna służy do wyjaławiania:

 1. konserw rybnych, mięsnych, roślinnych w przemyśle spożywczym

 2. mułów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 3. jednorazowgo sprzętu medycznego

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

 1. podłoża wzbogacone

 2. podłoża proste

 3. podłoża różnicujące

 4. podłoża wybiórcze

 1. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

 1. kontrolę fizyczną ciągłą

 2. kontrolę chemiczno-wskaźnikową

 3. kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

 4. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test I

Grupa I

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Metodą tyndalizacji sterylizujemy:

a. wrażliwy na temperaturę sprzęt medyczny

b. wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

c. szkło laboratoryjne

d. żadne z wyżej wymienionych

2. Sterylizacja radiacyjna służy do wyjaławiania:

a. konserw rybnych, mięsnych, roślinnych w przemyśle spożywczym

b. mułów ściekowych z oczyszczalni ścieków

c. jednorazowgo sprzętu medycznego

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Aseptyka polega na:

a. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

b. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

c. dezynfekcji rąk operującego

d. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

4. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża wzbogacone

b. podłoża proste

c. podłoża różnicujące

d. podłoża wybiórcze

5. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

a. kontrolę fizyczną ciągłą

b. kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

c. kontrolę chemiczno-wskaźnikową

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test I

Grupa I

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża różnicujące

b. podłoża wzbogacone

c. podłoża proste

d. podłoża wybiórcze

2. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

a. kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

b. kontrolę fizyczną ciągłą

c. kontrolę chemiczno-wskaźnikową

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Aseptyka polega na:

a. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

b. dezynfekcji rąk operującego

c. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

d. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

4. Metodą tyndalizacji sterylizujemy:

a. wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

b. szkło laboratoryjne

c. wrażliwy na temperaturę sprzęt medyczny

d. żadne z wyżej wymienionych

5. Sterylizacja radiacyjna służy do wyjaławiania:

a. mułów ściekowych z oczyszczalni ścieków

b. konserw rybnych, mięsnych, roślinnych w przemyśle spożywczym

c. jednorazowgo sprzętu medycznego

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test I

Grupa I

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Sterylizacja radiacyjna służy do wyjaławiania:

a. jednorazowgo sprzętu medycznego

b. konserw rybnych, mięsnych, roślinnych w przemyśle spożywczym

c. mułów ściekowych z oczyszczalni ścieków

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża różnicujące

b. podłoża wybiórcze

c. podłoża wzbogacone

d. podłoża proste

3. Aseptyka polega na:

a. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

b. dezynfekcji rąk operującego

c. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

d. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

4. Metodą tyndalizacji sterylizujemy:

a. wrażliwy na temperaturę sprzęt medyczny

b. szkło laboratoryjne

c. wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

d. żadne z wyżej wymienionych

5. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

a. kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

b. kontrolę fizyczną ciągłą

c. kontrolę chemiczno-wskaźnikową

d. wszystkie wyżej wymienioneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki

więcej podobnych podstron