Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, Odlewnictwo, Odlewnictwo, Kolos

Pobierz dokument
pytania.z.odlewnictwa.politechnika.slaska.doc
Rozmiar 23 KB

ODLEWNICTWO PYTANIA

1. Wymień rodzaje skurczu odlewniczego.

2. Od czego zależy wielkość skurczu odlewniczego.

3. Podaj rysunkowe przykłady rodzajów hamowania skurczu odlewniczego.

4. Wymień skutki skurczu swobodnego w odlewach.

5. Wyjaśnij, dlaczego w węźle cieplnym może powstać jama skurczowa.

6. Wymień rodzaje wad skurczowych powstających w węzłach cieplnych.

7. Podaj definicją węzła cieplnego.

8. Wymień rodzaje węzłów cieplnych i narysuj schematy.

9. Rozwiń pojęcie węzła cieplnego.

10. Wymień sposoby wyznaczania węzłów cieplnych.

11. Opisz metodę kół wpisanych.

12. Opisz metodę modułów.

13. Na czym polega realizacja krzepnięcia jednoczesnego.

14. Na czym polega realizacja krzepnięcia kierunkowego.

15. Podaj przykłady krzepnięcia jednoczesnego.

16. Podaj przykłady krzepnięcia kierunkowego.

17. Co to są ochładzalniki i do czego służą?

18. Narysuj przykład zastosowania ochładzalnika.

19. Podaj przykład odlewu krzepnącego kierunkowo.

20. Podaj zasady doboru nadlewów.

21. Jaki jest zasięg działania nadlewu w ściance poziomej odlewu?

22. Podaj 3 stopy metali mające największy udział w produkcji odlewniczej.

23. Podaj rodzaje form odlewniczych.

24. Narysuj i opisz klasyczny układ wlewowy.

25. Wymień podstawowe zadania do spełnienia przez układ wlewowy w formie odlewniczej.

26. Z czego skład asie zespół modelowy.

27. Jaka jest różnica między gotowym wyrobem a modelem odlewniczym?

28. Co powinien zawierać rysunek surowego odlewu?

29. Co to są pochylenia odlewnicze i do czego służą?

30. Jakie są podstawowe zasady wyboru powierzchni podziału formy?

31. Opisz w punktach proces technologiczny wykonania odlewu w formie piaskowej.

32. Jak zmienia się energia swobodna stanu ciekłego i stałego z temperaturą?

33. Jak wpływa wielkość przechłodzenia ciekłego metalu na szybkość zarodkowania fazy stałej?

34. Od czego zależy rodzaj krzepnięcia odlewu.

35. Narysuj formę piaskowa gotową do zalania.

36. Opisz wykonanie odlewu w kokili.

37. Opisz odlewania odśrodkowe (rys. i opis).

38. Narysuj schemat odlewania ciągłego stali narysuj schemat odlewania niskociśnieniowego.

39. Narysuj schemat odlewania wysokociśnieniowego wymień sposoby odlewania do form trwałych.

40. Wymień zalety i wady odlewania kokilowego.


Pobierz dokument
pytania.z.odlewnictwa.politechnika.slaska.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
File60, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5
odlewy sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Opracowanie3, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,

więcej podobnych podstron