astro, Nawigacja - 5-6 - Czas słoneczny średni, Warunki stosowania prawideł wymijania:


Temat: Czas słoneczny średni

Doba słoneczna prawdziwa zmienia swoją długość w przeciągu roku. Ruch pozorny dobowy słońca w dobie prawdziwej zmienia się (od -14,... do +16,... minut).

Miernikiem czasu słonecznego średniego jest słońce, które w pozornym ruchu rocznym obiega ziemię po równiku (słońce, którego nie ma w rzeczywistości).

Doba słoneczna średnia - okres czasu między dwoma kolejnymi dolnymi kulminacjami słońca średniego na tym samym południku niebieskim.

Miejscowy czas słoneczny średni (pl. TM, ang. LMT - Local Middle Time) - Okres czasu, który upłynął od momentu dolnej kulminacji słońca średniego na południku miejscowym do danej chwili. Liczymy go na zachód od 0 do 24h. Jest on zależny od długości geograficznej miejsca obserwacji.

Greenwichowski średni czas słoneczny (pl. TU, ang. UT - Universal Time (GMT - Greenwich Middle Time)) - okres czasu, który upłynął od momentu dolnej kulminacji słońca średniego na południku Greenwich do danej chwili. Liczymy go na zachód od 0 do 24h:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Przykłady:

0x08 graphic
0x01 graphic
North

0x08 graphic
South 0x01 graphic

0x08 graphic


0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Czas strefowy (pol. TS, ang. ZT - Zone Time) - okres czasu, jaki upłynął od momentu dolnej kulminacji słońca średniego na południku środkowym danej strefy do danej chwili. Liczymy go na zachód od 0 do 24h:

0x01 graphic
(iloraz będzie miał zawsze resztę: „r”!)

Jeżeli:

0x01 graphic

0x01 graphic

Przykład:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka