Analiza finansowa - test , Podstawy analizy finansowej


 1. Na podstawie danych z bilansu spółki „Alfa” z dwóch kolejnych obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki majątku i kapitału.

 2. 1999

  2000

  Odchylenia

  Dynamika

  Aktywa trwałe

  14 500

  130100

  897,141

  Aktywa obrotowe

  12 800

  15 400

  20,312

  Razem

  27 300

  28 500

  Kapitał własny

  14 300

  14 600

  Kapitał obcy

  13 000

  13 900

  Razem

  27 300

  28 500

  Interpretacja:

  Dobrze jest, jeżeli majątek trwały wolniej rośnie niż majątek obrotowy. Niesyte w tym przypadku jest odwrotnie.

  1. Na podstawie danych z bilansu spółki „Beta” oceń płynność finansową w latach 1999/2000.

  2. 1999

   2000

   Aktywa trwałe

   9 753

   10 124

   Aktywa obrotowe

   7 755

   11 433

   - zapasy

   106

   343

   - należności

   7 157

   9 249

   - krótkoterm. aktywa obrotowe

   -

   150

   - środki pieniężne

   492

   1 69

   Kapitał własny

   9 000

   10 036

   Zobowiązania długoterminowe

   1 864

   5 000

   Zobowiązania krótkoterminowe

   6 654

   6 521

   Tabela do uzupełnienia:

   Wskaźnik

   1999

   2000

   III stopień płynności
   (bieżącej)

   1,2

   1,7

   Interpretacja:

   Wskaźnik płynności III stopnia ukazuje nam w jakim stopniu śr. Obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. Bieżąco informują czy firma jest w stanie spłacić wszystkie zobowiązania przez upłynnienie całości środków obrotowych. Najkorzystniej 1,5- 2,0 krytyczny 1,2 duże trudności

   1. Kiedy kapitał obrotowy netto (pracujący) wynosi „0”?

   1. gdy kapitał obcy długoterminowy = majątek trwały

   2. gdy kapitał stały = majątek trwały

   3. gdy kapitał stały < majątek trwały

   Podstawy analizy finansowej Zestaw 1

   1. Na podstawie danych z bilansu z zadania 2 ustalić wskaźnik obrotowości należności w dniach, jeżeli przychody ze sprzedaży brutto wynoszą w 1999 roku 9 759,- a w 2000 roku 10 521,-.

   Do interpretacji wyników.

   Wskaźnik

   1999

   2000

   obrotowości należności

   264,01

   316,47

   Interpretacja:

   Wskaźnik obrotowości należności oznacza w ciągu ilu dni inkasujemy spłatę należności , im niższy tym lepszy. Tak więc na podstawie powyższych danych możemy stwierdzić że dla firmy bardziej korzystny był rok 1999 gdyż spłatę inkasujemy po około 264 dniach a nie tak jak w roku 2000 po 316 dniach.

   1. Obliczyć i zinterpretować rentowność sprzedaży oraz wskaźnik poziomu kosztów.

   2. 1999

    2000

    Kapitał własny

    9 000

    10 036

    Kapitał całkowity

    17 518

    21 557

    Przychody ze sprzedaży

    19 541

    23 811

    Koszty sprzedanych produktów

    15 296

    20 674

    Zysk netto

    1 563

    2 247

    Odsetki zapłacone

    10

    210

    Tabela do uzupełnienia:

    Wskaźnik

    1999

    2000

    Rentowność sprzedaży

    Poziomu kosztów

    Interpretacja:

    1. Złota zasada bilansowa mówi o tym że:

    1. Kapitał stały finansuje w 100% majątek trwały

    2. Kapitał własny finansuje w 100% majątek trwały

    3. Kapitał stały finansuje w 100% kapitał obrotowy

    4. Kapitał własny finansuje w 100% kapitał obrotowy    Wyszukiwarka