5761


TERMOMODERNIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

PRODUKCJI ODZIEŻY

1. WSTĘPNY OPIS INWESTYCJI

1.1. Cel termomodernizacji:

- zewnętrzne ocieplenie ścian i stropu piwnic

- wymiana okien

- ocieplenie stropodachu

Okna zostaną wymienione na odporne i szczelne okna z profili PCV. Do ocieplenia ścian i stropów zastosowany zostanie system BSO (Bezspoinowy System Dociepleń), czyli metoda lekka mokra, która jest jednym z najczęściej wybieranych działań, jakie inwestorzy podejmują decydując się na termomodernizację budynku. Polega ona na obłożeniu ścian zewnętrznych warstwą styropianu (lub wełny mineralnej) i pokryciu jej ochronną i dekoracyjną warstwą tynku lub oklejeniu lekką okładziną elewacyjną.

0x08 graphic
Stropy

0x08 graphic

5 cm wełna mineralna

0x08 graphic

3 cm styropianu

Ściana

10 cm styropian 12 cm żelbeton

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

1.2. Dane techniczne

2. IDENTYFIKACJA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

2.1. Koszty inwestycyjne

2.2. Źródła finansowania

Wkład własny: 40 000 zł

1. Wariant I: Kredy inwestycyjny prosty w Banku BPH

2. Wariant II: Kredyt preferencyjny w Deutsche Bank

2.3. Koszty eksploatacyjne

2.4. Pozytywne efekty inwestycji

zalety okien PCV

- Wielokomorowa budowa profili wykorzystująca izolacyjne właściwości powietrza zapewnia doskonałe parametry termoizolacyjne, powodując obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła u ramy okiennej.

- Wysoka energooszczędność okien z profili REHAU pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania nawet do 65%, chroniąc przy tym środowisko.

- Podwójną ochronę zapewniają dwie obwiedniowe uszczelki odbojowe.

- Szerokie powierzchnie przylegania uszczelek do profili skrzydła i ościeżnicy zapewniają dobrą szczelność, chroniąc przed przeciągami, kurzem, wodą
i utratą cieplną

- Części nośne okuć mocowane są przez co najmniej dwie ścianki z PVC
lub dodatkowo przez zbrojenie stalowe.

- Konstrukcja profili okiennych REHAU umożliwia zastosowanie specjalnych wzmocnionych elementów okuć oraz innych rozwiązań zapobiegających włamaniom.

- Zastosowanie odpowiednich szyb zespolonych pozwala na uzyskanie optymalnych wartości klasy akustycznej (np. Rw= 40 dB).

zalety wełny mineralnej

- współczynnik przewodzenia ciepła jest niski i wynosi od 0,031 W/mK do 0,045, co gwarantuje stabilność cieplną ocieplonych pomieszczeń.

-to wynik włóknistej struktury wełny mineralnej. Pomiędzy włóknami może przenikać para wodna. Jednocześnie wełna nie ma właściwości higroskopijnych. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ dla wełny jest od 40 do 60 razy mniejszy niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych.

- Włókna wełny mineralnej wytworzonej z kamienia (bazaltu) topią się dopiero w temperaturze ok. 1000o C. Jest to temperatura, która panuje w pomieszczeniu podczas drugiej godziny pożaru.
- Wszystkie produkty wykonane z wełny mineralnej (skalnej i szklanej) uzyskały klasyfikacje materiałów niepalnych, określane według norm unijnych jako klasy A1 lub A2.
- W krytycznych obszarach budynku (dach płaski, konstrukcja nośna budynku) izolacja z wełny mineralnej pozwala na zahamowanie rozprzestrzeniania się ognia w trakcie rozgorzenia. Naturalne właściwości wełny mineralnej powodują, że jest ona zaliczana do klas odporności ogniowej A1 i

- W konstrukcjach dźwiękochłonnych, takich jak sufity podwieszane (płaskie i przestrzenne), płyty z wełny mineralnej (zarówno skalnej jak i szklanej) spełniają funkcję pochłaniacza dźwięków i są układane w wolnej przestrzeni pomiędzy stropem a elementami osłonowymi.

- W systemach suchej zabudowy, stosowanych jako przegrody dźwiękoizolacyjne, wełna wypełnia przestrzeń między płytami osłonowymi.

- Wełna jest także stosowana w ustrojach dźwiękoizolacyjnych wykonywanych na ścianach masywnych.

- Warstwy tłumiące z wełny mineralnej w podłogach pływających, stosowanych na stropach, zwiększają izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych i powietrznych.

- Badania wykazały, że prawie 40% traconego w budynku ciepła przenika przez jego nieocieplone ściany. Oznacza to także 40% nieefektywnie ponoszonych kosztów. Należy także pamiętać, że izolacja muru działa w dwie strony; latem ciepło z zewnątrz nie ogrzewa powietrza wewnątrz mieszkania.
- Ocieplanie ścian ma bardzo duże znaczenie dla domowego budżetu. Dotyczy to zarówno budynków już istniejących, jak i nowych.
- Ilość traconego ciepła zależy nie tylko od grubości ściany, ale również od jej konstrukcji i materiału, z którego ściana jest zbudowana (ściana wykonana z betonu o grubości 50 cm ma taką samą izolacyjność cieplną jak mur z cegły dziurawki o grubości ok. 35 cm lub płyta izolacyjna z wełny mineralnej o grubości 2,5 cm).
- Przez wełnę mineralną przenika ok. 20 razy mniej ciepła niż przez beton.


-
Konstrukcja dachu płaskiego stosowana jest w obiektach przemysłowych bądź użyteczności publicznej, np. biurowcach. Często stosuje się dachy płaskie wykonane na blachach profilowanych. Takie konstrukcje ociepla się jedną lub dwiema warstwami izolacji (z płyty z wełny mineralnej). Podobne rozwiązania stosuje się w przypadku dachu o konstrukcji żelbetowej.
- Mianem dachu płaskiego określa się dach o małym kącie nachylenia.
- W grupie dachów płaskich wyróżniamy stropodachy wentylowane i niewentylowane. Stropodachy niewentylowane coraz częściej są zastępowane przez konstrukcje wentylowane, w których stosuje się granulaty wełny mineralnej. Taki materiał izolacyjny jest bardzo łatwy do ułożenia.

- Współczesne budynki mieszkalne wykonywane są w różnych technologiach. Stropy mogą być wykonane z drewna, betonu i żelbetonu, a ich konstrukcja musi być spójna z konstrukcją całej bryły budowli.
- W zależności od funkcji rozdzielanych stropami pomieszczeń wymagana jest określona izolacyjność cieplna, ogniowa i akustyczna stropów. Wszystkie te zagadnienia ujęte są w formie obowiązujących przepisów w prawie budowlanym, zgodnie z którym stropy, w odróżnieniu od ścian, powinny (zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999) charakteryzować się izolacyjnością od dźwięków powietrznych oraz mieć odpowiednią odporność na przenikanie dźwięków uderzeniowych. Na własności akustyczne stropu wpływa konstrukcja części nośnej stropu i jej masa oraz układ dodatkowych warstw izolacyjnych na stropie lub pod nim.

Zalety styropianu

Zalety
Główną zaletą styropianu jest mała przewodność cieplna. Oprócz tego styropian jest:

Koszty związane z opłatą za centralne ogrzewanie:

przed termomodernizacją: 35 120zł/rok

po termomodernizacji: 7 360 zł/rok

oszczędność: 27 760zł/rok

2.5. Informacje związane z amortyzacją

Amortyzację budynku obliczono zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416) z późniejszymi zmianami.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5761
5761
5761
5761
5761

więcej podobnych podstron