różności, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Nowy folder, 3, fwdzestawynafizykeegzaminiinneciekawostki (1)

Pobierz dokument
roznosci.towaroznawstwo.sggw.rok.i.semestr.i.doc
Rozmiar 63 KB

I zas. dyn. Newtona: jeżeli na ciało działa siła lub wypadkowa działających sił jest =0, to ciało jest w spoczynku lub porusza się jednostajnie prostoliniowo.

II zas. dyn.: jeżeli na ciało działa siła lub wypadkowa sił ≠0, to ciało porusza się jednostajnie przyśpieszonym. Przyśp. proporc. do działającej siły, a odwrotnie do masy ciała. F=m•a.

Prawo Hooke'a: naprężenie jest proporcjonalne do siły. F=-kx.

Prawo Bernonlliego: w postaci energetycznej - suma energii ciśnienia kinematycznego i potencjalnego w każdym przekroju przewodu cieczy jest stała; ciśnieniowej - suma ciśnień statycznego i dynamicznego w każdym przekroju przewodu płynącej cieczy jest wielkością stałą. p1+½dV21 +dgh1+ p2+½dV22 +dgh2=const.

Prawo Stokesa - Na ciało które porusza się w ośrodkach lepkich działa siła określona tym prawem. F=κ V

Prawo Puaizuille'a: przepływ cieczy lepkiej przez przewody określa średnią prędkość wypływu cieczy lepkiej z przewodu przekroju kołowym. (objętość cieczy wypływającej, współczynnik lepkości).

0x01 graphic

Prawo Boylie'a-Mariotte'a: we wszystkich przemianach izotermicznych iloczyn ciśnienia i objętości gazu jest wielkością stałą. pV=const.

Prawo Clapperona: obliczamy ciśnienie gazu. 0x01 graphic
.

Prawo Kirchoffa w dz. promieniowania: stosunek zdolności emisyjnej do zdolności absorbcyjnej jest funkcją temperatury.0x01 graphic
.

Prawo Stef. Boltzmana dla ciała doskonale czarnego: zdolność emisyjna ciała jest wprost proporcjonalna do 4 potęgi temp. bezwzględnej tego ciała. ε=...T4

Prawo Ficka: określa masę przenoszoną w czasie dyfuzji

Prawo Grahma: wyraża zależność pomiędzy współczynnikie dyfuzji gazu a ich gęstością.

Prawo Von't-Hoffa: określa ciśnienie osmotyczne. P=cRT.

Prawo Coulomba: dwa ładunki działają na siebie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu każdego z nich a odwrotnie do kwadratu odległości między nimi. 0x01 graphic
.

Twierdzenie Gausa: wyraża zależność pomiędzy strumieniem elektrycznym przechodzącym przez daną powierzchnie a ładunkiem zamkniętym w tej powierzchni.

Prawo Ohma: stosunek napięcia do natężenia jest wielkością stałą i jest oporem.

Prawo Kirchoffa: suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z tego węzła.

Prawo Ampere'a: wyraż zależność pomiędzy natężeniem prądu a indukcją magnetyczną wytworzona przez ten prąd.

Prawo Biota-Savarta: określa indukcję magnetyczną prądu elektrycznego w przypadku mniejszej symetrii układu.

Reguła Lenza określa kierunek prądu indukcyjnego.

Prawo Richardsona: wyraża zależność pomiędzy natężeniem prądu a temp. żażenia.

I zas. dyn. Newtona: jeżeli na ciało działa siła lub wypadkowa działających sił jest =0, to ciało jest w spoczynku lub porusza się jednostajnie prostoliniowo.

II zas. dyn.: jeżeli na ciało działa siła lub wypadkowa sił ≠0, to ciało porusza się jednostajnie przyśpieszonym. Przyśp. proporc. do działającej siły, a odwrotnie do masy ciała. F=m•a.

Prawo Hooke'a: siła sprężystości jest proporcjonalna do odkształcenia. F=-kx.

Prawo Bernonlliego dla przepływu ustalonego, nielepkiego i nieściśliwego: w postaci energetycznej - suma energii ciśnienia kinematycznego i potencjalnego w każdym przekroju przewodu cieczy jest stała; ciśnieniowej - suma ciśnień statycznego i dynamicznego w każdym przekroju przewodu płynącej cieczy jest wielkością stałą. p+½dV2 + dgh + =const.

Prawo Stokesa - Na ciało które porusza się w ośrodkach lepkich działa siła określona tym prawem. F=κ ζ V

Prawo Puaizuille'a: przepływ cieczy lepkiej przez przewody określa średnią prędkość wypływu cieczy lepkiej z przewodu przekroju kołowym. (objętość cieczy wypływającej, współczynnik lepkości).

0x01 graphic

Prawo Boylie'a-Mariotte'a: we wszystkich przemianach izotermicznych iloczyn ciśnienia i objętości gazu jest wielkością stałą. pV=const.

Prawo Clapperona: obliczamy ciśnienie gazu. 0x01 graphic
.

Prawo Kirchoffa w dz. promieniowania: stosunek zdolności emisyjnej do zdolności absorbcyjnej jest funkcją temperatury.0x01 graphic
.

Prawo Stef. Boltzmana dla ciała doskonale czarnego: zdolność emisyjna ciała jest wprost proporcjonalna do 4 potęgi temp. bezwzględnej tego ciała. ε=δT4

Prawo Ficka: określa masę przenoszoną w czasie dyfuzji. 0x01 graphic

Prawo Grahma: wyraża zależność pomiędzy współczynnikiem dyfuzji gazu a ich gęstością.0x01 graphic

Prawo Von't-Hoffa: określa ciśnienie osmotyczne. P=cRT.

Prawo Coulomba: dwa ładunki działają na siebie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu każdego z nich a odwrotnie do kwadratu odległości między nimi. 0x01 graphic
.

Twierdzenie Gausa: wyraża zależność pomiędzy strumieniem elektrycznym przechodzącym przez daną powierzchnie a ładunkiem zamkniętym w tej powierzchni. 0x01 graphic

Prawo Ohma: stosunek napięcia do natężenia jest wielkością stałą i jest oporem.

Prawo Kirchoffa: suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z tego węzła.

Prawo Ampere'a: wyraża zależność pomiędzy natężeniem prądu a indukcją magnetyczną wytworzona przez ten prąd. 0x01 graphic

Prawo Biota-Savarta: określa indukcję magnetyczną prądu elektrycznego w przypadku mniejszej symetrii układu. 0x01 graphic

Reguła Lenza określa kierunek prądu indukcyjnego.

Prawo Richardsona: wyraża zależność pomiędzy natężeniem prądu a temp. żarzenia.


Pobierz dokument
roznosci.towaroznawstwo.sggw.rok.i.semestr.i.doc
Rozmiar 63 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćw52 97-2003, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
Cwiczenie 40 (6), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka
cw 64, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
cw74, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń
fizyka114, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
cwp19, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń
fizyka408, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
cwp40, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń
240, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
Ćwiczenie 10 (2), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Op

więcej podobnych podstron