zaburzenia osobowości, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Psychiatria


ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

 1. Definicja - Osobowość to względnie stały zespół cech określający zachowanie, myśli i emocje jednostki. Bazą jest środowisko oraz wrodzony typ temperamentu.

  1. Zaburzenie - mówimy o nim wtedy gdy cechy osobowości są niepodatne na zmianę i utrudniają prawidłowe przystosowanie co wpływa negatywnie na funkcjonowanie społeczne i zawodowe lub też osoba odczuwa subiektywnie złe samopoczucie.

  2. Specyficzne zaburzenia osobowości to głęboko utrwalone i zakorzenione wzorce zachowań odmienne od przeciętnych w danym środowisku. Odmienność pojawia się w wielu wymiarach - spostrzeganiu, myśleniu, przeżywaniu oraz odnoszeniu się do innych ludzi. Ujawniają się w okresie dzieciństwa lub dojrzewania i utrzymują się w życiu dorosłym.

 2. Ekspresja objawów - są to bardzo rozpowszechnione zaburzenia ale ze względu na to iż pacjent inaczej niż w innych zaburzeniach psychicznych spostrzega swoje objawy. Skarży się głównie na zaburzenia nastroju, lęki, depresję. Istnieją dwa rodzaje objawów:

  1. Egosyntoniczne - nie widzą źródeł trudności w sobie lecz w niedostosowanym świecie

  2. Egodystoniczne - gdy widzą trudności w sobie, uznają, że je wywołują lecz nie potrafią tego zmienić.

 3. Objawy kliniczne: zwykle wpływają na inne osoby z otoczenia a ujawniają się w :

  1. Pracy - problemy, częsta zmiana, stanowisko poniżej kwalifikacji czy możliwości

  2. Związków społecznych - brak lub bardzo powierzchowne. Reakcja ludzi z otoczenia często przewyższa objawy osoby zaburzonej. Np. wywołują wybuchy gniewu innych.

  3. Szukaniu pomocy z powodu zaburzeń somatycznych często w taki sposób, że budzą reakcje zniecierpliwienia u osób udzielających pomoc medyczną.

  4. Źle tolerują stres i często zgłaszają się by zmniejszyć dolegliwości a nie zmienić swoje zachowanie.

 4. Rozpoznanie. Często występuje więcej niż jedno z zaburzeń. Trzeba być bardzo ostrożnym i uwzględnić ewentualne działanie stresu środowiskowego lub społecznego. Również trzeba uważać przy rozpoznawaniu psychoz np. schizofrenii. Wg DSM-IV występuje 11 zaburzeń osobowości skupione w trzech grupach.

 1. GRUPA DZIWACZNA LUB EKSCENTRYCZNA

Osoby z takim rozpoznaniem stosują mechanizmy obronne takie jak: projekcja, fantazjowanie ale też przejawiają skłonność do myślenia paranoidalnego

Projekcja - przypisywanie innym własnych , nieakceptowanych uczuć, myśli

Fantazjowanie - czasem jako ucieczka przed samotnością - tworzenie czasem bardzo szczegółowej fikcji - relacji, sytuacji życiowych

Myślenie paranoidalne - jest to nieuzasadnione przekonanie o niewłaściwym traktowaniu przez innych. Mogą uważać, że inni się z nich naśmiewają lub ich obgadują.

 1. Osobowość schizoidalna: Osoba ma ograniczone kontakty z innymi ludźmi, wycofuje się z kontaktu oraz nie przejawia chłód emocjonalny, nie wyraża uczuć. Ma też problem w rozpoznawaniu uczuć u innych. Nie podejmują też działań przynoszących radość. Pozostają w samotności i często pozostają obojętne na normy i zwyczaje społeczne. Nie podejmują aktywności seksualnej.

 2. Osobowość paranoidalna: główną cechą jest nadmierna podejrzliwość wobec innych ludzi, wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie. Czasem wyznawanie spiskowej teorii dziejów. Osoba żywi trwałe uczucia urazy, nie przebacza zniewagi, krzywd, zlekceważenia. Zauważa się łączenie osób z w/w zaburzeniem w ezoteryczne sekciarskie grupy religijne, pseudonaukowe, quasi - polityczne.

 3. Osobowość schizotypowa: podstawą jest odmienne i dziwaczne zachowanie, wygląd, myślenie. Mają wyraźne deficyty w kontaktach interpersonalnych. W związkach poczucie nieszczęśliwości. Zachowują się nadmiernie ekscentrycznie. Może pojawić się myślenie magiczne lub niezwykłe doznania zmysłowe, nadmierna metaforyczność. Pojawić się może duży lęk społeczny, który nie mija razem zpogłębianiem się znajomości

Osoby z tej grupy rzadko zgłaszają się na terapię. Wymagają relacji opartej o szacunek. Należy rozpocząć od terapii indywidualnej bardziej skuteczna może okazać się terapia grupowa ale bez zmuszania pacjenta do jej podjęcia.

 1. GRUPA DRAMATYCZNA, EMOCJONALNA I KAPRYŚNA

Stosują głównie takie mechanizmy obronne jak dysocjacja (rozkojarzenie), zaprzeczanie, rozszczepienie i acting out. Dysocjacja (rozkojarzenie) - czyli oddzielenie niektórych procesów psychicznych od kontrolowanej świadomości jednostki.

Zaprzeczanie - podobny do dysocjacji. Polega na nie przyznawaniu się do pewnych uczuć, życzeń lecz jest nieświadomy tego. Rozszczepienie - przeżywanie ludzi jako absolutnie dobrych lub złych (w borderline). Acting out - jest to czynna ekspresja ruchowa uczuć i myśli które są nie tolerowane.

 1. Osobowość dyssocjalna - antyspołeczna: brak możliwości kontroli impulsów, nieumiejętność odraczania gratyfikacji. Nie liczą się z uczuciami innych są egocentryczni, nadmierne wymagania otoczeniu, brak poczucia winy i lęku. Nieliczenie się z normami społecznymi. Są agresywne, niewrażliwe na kary, mają utrwalony brak odpowiedzialności przejawiający się np. w pracy czy dotrzymywaniu zobowiązań. Impulsywność, brak możliwości planowania

W leczeniu lepsze efekty w psychoterapii grupowej, ważne jest konsekwentne stawianie granic.

 1. Osobowość graniczna (borderline): graniczne między psychozą a nerwicą. Jest to niestabilność obrazu samego siebie, niestabilność związków interpersonalnych i nastroju. Też współwystępują zaburzenia własnej tożsamości, orientacji seksualnej, celów, wyboru przyjaciół. Osoby mają problem z kontrolą impulsów. Starają się rozpaczliwie zapobiegać porzuceniu - realnemu lub też wymyślonemu. Skrajna ocena partnerów w związku. Mogą występować próby samobójcze lub samouszkadzanie. Łączy się z nadużyciem w dzieciństwie - słowne, fizyczne lub seksualne). Terapia może koncentrować się na wspieranie poczucia realności i jest bardziej konfrontacyjna niż interpretacyjna. Pomoc w rozpoznawaniu uczuć i odpowiednia organizacja sesji.

 2. Narcystyczne zaburzenia osobowości: osoby te wyolbrzymiają poczucie własnego znaczenia. Są nadmiernie wrażliwe na krytykę, koncentrują się na powierzchowności spraw oraz własnym wyglądzie. Oczekują specjalnego traktowania, wykorzystują innych w kontaktach do osiągnięcia własnych celów. Zazdrość i poczucie, że inni są zawistni, arogancja. Często współwystępuje nastrój depresyjny

 3. Histrioniczne zaburzenie osobowości - nadmierna reakcja emocjonalna, powierzchowność i labilność. Poszukują zainteresowania ze strony innych. Często są uwodzicielskie i atrakcyjne. Dramatyzują swoje wypowiedzi są teatralne w zachowaniu. Łatwo ulegają wpływowi innych osób.

 1. GRUPA LĘKOWA I BOJAŹLIWA

Stosują następujące mechanizmy obronne: izolacja, agresja bierna, hipochondryzacja.

Izolacja - oddzielanie myśli, czynu od nieakceptowanej emocji. Mówi o czymś spokojnie choć u słuchacza budzi to zdumienie..

Bierna agresja - gdy opór psychiczny jest skierowany przeciwko sobie - odkładanie na później, oblewanie egzaminów, błaznowanie.

Hipochondryzacja - większe pobudzenie korowe i zahamowanie motoryczne.

 1. Osobowość lękliwa, unikająca kontaktów społecznych. Są nieśmiałe unikają kontaktów z obawy przed odrzuceniem i nie podejmują zawodów związanych z innymi ludźmi. Mają niską samoocenę są bardzo krytyczne wobec siebie, mają poczucie niższości. Związki tylko z osobami, które ich bezwzględnie akceptują.

 2. Osobowość zależna: bierna postawa wobec życia. Pozwalają innym decydować za siebie nawet w sprawach bardzo osobistych. Nie ufają sobie, uważają się za gorsze, głupsze od innych. Ma nadmierną potrzebę opieki. Nie podejmuje codziennych decyzji, ma problemy z wyrażaniem własnego zdanie, w celu uzyskania opieki podejmuje nawet bardzo nieprzyjemne działania

 3. Osobowość obsesyjno-kompulsywna: nadmierna dokładność, skrupulatność, perfekcjonizm ze skłonnością do podporządkowania się wymaganiom otoczenia i innych ludzi. Trudności z dokończeniem zadania bo stawia sobie zbyt wygórowane wymagania. Sztywność, narzucanie postawy skąpstwa, trudności w pozbywaniu się rzeczy bezwartościowych, starych. Bywają niezdolne do wyrażania ciepłych uczuć.

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
konspekt basen cw. ze współcwicz, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen, dla osob starszych
3 grupy zaburzen osobowości, Fizjoterapia, Psychologia
Fizykoterapia+pytania, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
Fizykoterapia+pytania w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
tematyka prac 2012, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.oddechowy
fizykoterapia studia licencjackie, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, FIZYKO, WYKLADY
BIOMECHANIKA WYKŁADY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Biomechanika
FIZYKOTERAPIA TEST w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
program fizjo i lit, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen
Praca własna atrofia i hipertrofia mięśniowa, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, F
FIZJOLOGIA - notatki IV zal, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.o
kineza TestY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
FIZJOLOGIA -zaliczenie III (krew i krążenie), fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, e

więcej podobnych podstron