roślinne oczyszczalnie ścieków, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków


roślinne oczyszczalnie ścieków

Roślinne, czyli inaczej hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków były jednym z pierwszych rozwiązań jakie stosowano do oczyszczania ścieków i osadów. Pierwsze tego typu oczyszczalnie powstały w drugiej połowie XIX wieku w USA. Najprościej rzecz ujmując roślinne oczyszczalnie ścieków to biogenne ekosystemy, tworzone sztucznie w celu oczyszczania ścieków. W oczyszczalniach roślinnych za oczyszczanie odpowiadają procesy w ,których zasadniczą rolę odgrywają wszystkie części składające się na ten proces, czyli: woda, rośliny, podłoże mineralne, mikroorganizmy itp. Dzięki tym czynnikom powstaje bardzo skomplikowany i skuteczny ekosystem roślinnej oczyszczalni ścieków.

0x01 graphic

(rys. wg Nevexpol)

Zalety roślinnych oczyszczalni ścieków:

- bardzo niskie koszty utrzymania i wykonania oczyszczalni
(wynikające z zastosowania małej ilości urządzeń technicznych)
- obiekt wkomponowany w krajobraz

Roślinna oczyszczalnia ścieków - podstawowa wiedza

Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków były jednym z pierwszych sposobów na radzenie sobie
z osadami i ściekami, pierwsze takie oczyszczalnie powstały w drugiej połowie XIX wieku w stanach zjednoczonych. Roślinne oczyszczalnie ścieków można zdefiniować jako ekosystemy bagienne, sztucznie tworzone w celu oczyszczania ścieków. W oczyszczalniach roślinnych za oczyszczanie odpowiada złożony proces w ,którym swoją role odgrywają wszystkie części składające się na proces oczyszczania: woda, podłoże mineralne, rośliny, mikroorganizmy, bezkręgowce i kręgowce. Tworzy się skomplikowany ekosystem oczyszczalni roślinnej.

Jak działa roślinna oczyszczalnia ścieków?

W wyniku działania różnych wzajemnie powiązanych procesów biochemicznych substancję znajdujące się w ściekach zostają rozłożone na związki łatwo przyswajalne dla roślin ale przede wszystkim drobnoustrojów. Produktem tych przemian, są głównie CO2 z rozkładu materii organicznej i N2 z przemian związków azotu.

Dlaczego warto używać roślinnej oczyszczalni ścieków?

- niskie koszty wynikające z zastosowania małej ilości urządzeń technicznych
- niskie koszty utrzymania
- względy estetyczne: wkomponowanie w krajobraz.

Oczyszczalnia "neutralizuje" ścieki do postaci, w której można je bez szkody dla środowiska odprowadzić do odbiornika (gleby lub rzeki, czy jeziora). Ponieważ jednak dom nad rzeką czy jeziorem to rzadkość, więc w praktyce oczyszczone ścieki rozprowadza się w odpowiednio chłonnym gruncie, za pośrednictwem drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rosliny chronione, UP- ochrona środowiska, botanika
Oznaczanie liczby nadtlenkowej i liczby kwasowej w wybranych olejach roślinnych, Studia, UTP Ochrona
Pestycydy pochodzenia naturalnego czyli rośliny pożytecznie trujące, Ochrona Środowiska, ochrona śro
Botanika - charakterystyka roślin, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Botanika
Roślinne oczyszczalnie ścieków2, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków
Osad czynny-protokół, Ochrona Środowiska, semestr V, Oczyszczanie wody i ścieków II, Lab
Określenie stopnia zanieczyszczenia ścieków, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków
Rodzaje ścieków i ich typowe składniki, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków
Uklady technologiczne oczyszczania sciekow komunalnych z wykorzystaniem zloz biologicznych, ochrona
Oczyszczanie sciekow przemyslowych na wybranym przykladzie, ochrona środowiska UTP bydgoszcz
ŚCIEKI, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków
Chojnacka, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska,oczyszczanie ścieków
MECHANICZNE METODY OCZYSZCZANIA SCIEKOW I ZWIAZANE Z NIMI TECHNOLOGIE, ochrona środowiska UTP bydgos
Wymagania prawne w zakresie oczyszczania ścieków, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków
osad parametry, Ochrona Środowiska, semestr V, Oczyszczanie wody i ścieków II, Lab
Osad czynny moje, Ochrona Środowiska, semestr V, Oczyszczanie wody i ścieków II, Lab
Prezentacja - Metody mechaniczne oczyszczania ścieków, sanbud, budownictwo,inżynieria i ochrona śro
zaliczenie z oczyszczania sciekow - wyklad, Ochrona Środowiska

więcej podobnych podstron