Poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne


Poradnictwo ze względu:

I. Na cel:

Poradnictwo wychowawcze1, zawodowe2, wychowawczo - kulturalne3

1)Uzdolnienia, rozwój osobowości, odwołanie do talentów, trudności wychowawcze, bodźce wpływające na miejsce w grupie społecznej, kształtowanie postaw wobec: śmierci, świata, względem siebie, wobec drugiego człowieka.

2) próba ukierunkowania młodego człowieka, w sensie wyboru zawodu, ukierunkowujemy zgodnie z predyspozycjami.

3) Polega na pokazywaniu jak można w sposób racjonalny spędzać czas wolny, aby dał nam wypoczynek, zabawę i rozwój własny.

Ze względu na problem, jaki rozpatrujemy:

1. Problemy instrumentalne - bazujemy na: umiejętnościach, predyspozycjach, związane z umiejętnościami do wykonywania pewnych czynności praktycznych.

Poradnictwo horyzontalne - pełne spojrzenie, patrzymy ogólnie predyspozycjom fizycznym, psychicznym, społecznym

2. Problemy egzystencjalne - te, które są związane z naszą egzystencją, umiejętności poszukiwania środków do życia, jak realizuje potrzeby niższego rzędu - poradnictwo wertykalne.

Klasyfikacja na rolę doradcy:

- może być informatorem, prowadzi na wiele dróg, ale wybór należy do podopiecznego

- konsultantem, konsultuje się sposób, jaki podopieczny sobie wymyślił

- ekspert, narzuca podopiecznemu drogę wyboru, posiada kompetencję i szeroki zakres wiedzy

- opiekun spolegliwy, osobowość osoby radzącej się jest większa niż doradcy. Spolegliwy wobec problemów, wobec podopiecznego

- leseferysta, pokazuje pewne drogi rozwiązania problemu, ale nie angażuje się emocjonalnie we wspólne rozwiązanie problemu

Poradnictwo dialogowe - gdzie wchodzimy w dialog z doradcą, doradca jest moim partnerem

Poradnictwo dyrektywne - wydaje polecenia i oczekuje, aby osoba się podporządkowała

Poradnictwo liberalne

Próba klasyfikacji zależy od celów, roli i od problemu.

Poradnictwo (a) opiekuńcze, (b) dydaktyczne i (c) psychologiczne

  1. Koncentracja na potrzebach

  2. Powodzenia szkolne, dojrzałość szkolna, niepowodzenia szkolne, wybór przyszłej szkoły

  3. Praca z ludźmi o zaburzonej osobowości

Dojrzałość poradnicza realizowana w obrębie oświaty i wychowania

- poradnictwo szkolne realizowane przez pedagoga szkolnego

- …. po za systemem oświaty

- domy pomocy społecznej, pogotowie, schroniska, kurator społeczny, zakłady poprawcze

Poradnictwo masowe - radio, telewizja, prasa, Internet, telefon zaufania.

Funkcje poradnictwa:

- kształcąca - uczymy, jak ma sobie radzić z problemami, najważniejsze aby uświadomić sobie problem

- wychowawcza

- motywacyjna - umiejętności wzbudzania motywacji do pracy nad sobą, rozwiązywania problemów

- instruktażowa - pokazuje sposób radzenia sobie z problemami

- poznawcza - dzięki działalności poznajemy nowych podopiecznych

- profilaktyczna - zapobiegawcza

- konsumpcyjnaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Matemblewo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Całość - poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Diecezjalny Dom Samotnej Matki, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Domy samotnej matki, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Praca poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
PORADNICTWO, STUDIA, PSWzR, III Rok, SEMESTR VI, Poradnictwo Pedagogiczno Resocjalizacyjne, Wykłady
Elementy poradnictwa pedagogicznego - pop, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Element
Elementy poradnictwa pedagogicznego, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Elementy pora
Rodzaje poradnictwa, pedagogika uniwersytet wroc
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE I RESOCJALIZACYJNE
Definicja przedmiotu badań, studia, II rok Pedagogiki
funkcja nauczyciela, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Funkcje rodziny wg Ziemskiej, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
badania empiryczne w pedagogice, Studia, Przedmioty, Metodologia

więcej podobnych podstron