wpływ hutnictwa na srodowisko, II rok II semestr, BWC, Ekologia, ekologia rolnictwo


Wpływ hutnictwa na środowisko przyrodnicze na przykładzie Huty im. Sendzimira w Krakowie

Huta im. Sendzimira

HISTORIA

OBECNIE

„Lista 80”

Wpływ huty na środowisko

Emisja szkodliwych gazów i pyłów wpływa na stan:

Powietrze

Kwaśne deszcze

Inne:

Gleby

Odpady

Woda

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Dbałość o naturę

Ochrona powietrza

Ochrona wód

OdpadyWyszukiwarka