Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy


………………………………….

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Instrumenty strunowe szarpane

   1. Wyjaśnij pojęcie instrumenty strunowe. Wskaż podstawowe elementy budowy instrumentów strunowych oraz źródło wydobywania dźwięku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1. Wymień trzy grupy instrumentów strunowych.

 1. ……………………………..

 2. ……………………………..

 3. ……………………………...

   1. Wymień pięć instrumentów strunowych szarpanych.

 1. ……………………………..

 2. ……………………………..

 3. ……………………………..

 4. ……………………………..

 5. ……………………………..

   1. Omów różnicę w budowie mandoliny i banjo.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   1. Omów budowę i cechy charakterystyczne lutni.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wyszukiwarka