Ocena projektów inwestycyjnych-wzory, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr IV, Finanse przedsiębiorstwa, Ćwiczenia

Pobierz dokument
ocena.projektow.inwestycyjnych.wzory.studia.doc
Rozmiar 45 KB

Ocena projektów inwestycyjnych

  1. Prosty okres zwrotu

    1. gdy wpływy mają jednakową wielkość:

0x01 graphic

I - łączne nakłady inwestycyjne opisane jako wartość dodatnia

CF - roczne wpływy

    1. gdy wpływy środków pieniężnych są w kolejnych latach zróżnicowane:

0x01 graphic

n - ilość pełnych lat od momentu zwrotu nakładów

NCFn - nadwyżka finansowa w roku n

Punkt krytyczny okresu zwrotu:

0x01 graphic

OPK - optymalna wartość punktu krytycznego

k - przyjęta stopa dyskontowa

N - liczba okresów trwania projektu

  1. Rachunek porównawczy rentowności (stóp zwrotu)

Roczna stopa zwrotu (R)

0x01 graphic

R - roczna stopa zwrotu

Zn - roczny zysk netto

I - przeciętne zaangażowanie kapitału {I=I; I=I/2; I=(I+R)/2}

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE):

0x01 graphic

Księgowa stopa zwrotu (ARR)

0x01 graphic

ARR - księgowa stopa zwrotu

N - liczba lat trwania projektu

I - wartość początkowa/końcowa inwestycji

  1. Zdyskontowany okres zwrotu

0x01 graphic

n - ilość pełnych lat od momentu zwrotu nakładów

PVNCFn - zdyskontowana nadwyżka finansowa w roku n

  1. NPV

0x01 graphic

0x01 graphic

CFt - przepływ gotówkowy generowany przez projekt w okresie t

It - suma nakładów inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia projektu

k - stopa dyskontowa

  1. Współczynnik rentowności - PI


dla projektów typowych:

0x01 graphic

dla projektów nietypowych:

0x01 graphic


  1. IRR


0x01 graphic

0x01 graphicPobierz dokument
ocena.projektow.inwestycyjnych.wzory.studia.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka