wyklady I, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu

Pobierz dokument
wyklady.i.studia.iii.rok.iii.rok.v.semestr.pomoce.doc
Rozmiar 34 KB

  1. Rozmiary produkcji w PL i na świecie

ogółem:

368, 9 tys. ha

2307 tys. t

sady:

263 tys. ha

1944 tys. t

plantacje jagodowe:

105,9 tys. ha

383 tys. t

Tabelka jest wg wykładów, tylko średnio zgadza się z produkcją poszczególnych owoców (samych jabłek jest 2,4 mln t).

W danych z 2004 znalazłam takie zdanie: „W 2004 r. zbiory owoców ogółem wyniosły 3521,0 tys. t. Łączna produkcja owoców z drzew wyniosła 3019,0 tys. t. Łączne zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w 2004 r. wyniosły 502,0 tys. t”

źródło: www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/rolnic_lesnict_srodowi/wyniki_prod_roslinnej/2004/dzial1_10.doc

  1. Różnice regionalne w długości okresów wegetacyjnych

Sięgają miesiąca.

Najdłuższy - podkarpacie 230 dni

220 dni - wąski pas na zachodzie

Najkrótszy - północ i wschód

Może jakieś szczegóły?

Za „Szatą roślinną Polski”:

Zach. Wlkp., niż. Śląska, Kotlina Sandomierska: ok. 220 dni

środkowa część kraju: 200 - 210 dni

Pojezierze Mazurskie: poniżej 190 dni

góry: najkrótszy okres wegetacji

  1. Różnice w rozpoczęciu i zakończeniu okresów wegetacyjnych

  1. Rozkład opadów w PL (różnice regionalne, gdzie dostateczne, ile to w sam raz, czy mamy takie rejony)

minimum 600mm

najmniej: Wlkp i Kujawy - średnio 450mm

najwięcej: pomorze, Kraków, Rzeszów, pojezierze zachodnie i wschodnie 600-700 (?)

Średnie opady dla Polski wynoszą około 600 mm rocznie, lecz są regionalnie zróżnicowane.

-   Kujawy i część Wielkopolski - najmniejsze opady (tzw. cień opadowy ) -poniżej 500 mm rocznie,

-   pojezierza (poza wcześniej wymienionymi obszarami) - 600 - 750 mm rocznie,

-   niziny (poza pojezierzami) - 500 - 600 mm rocznie ,

-   wyżyny - 700 - 800 mm rocznie ,

-   największe sumy opadów - niższe partie gór 800 mm , a wyższe 1000 mm,

-   najwyższe opady - Śnieżka - 1348 mm, Kasprowy Wierch - 1629 mm,

-   największa liczba dni opadowych - listopad i grudzień , a najmniejsza -

wiosna,

za: http://geografik.webpark.pl/polska/klimat.html

  1. Efekt cieplarniany (na czym polega)

Z wikipedii:

Efekt cieplarniany - zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosfery, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.

Cos odnosnie sadow?

Okres wegetacyjny będzie się kończył 40 dni później i 40 dni wcześniej się zacznie. To chyba sprawi, że będziemy mogli uprawiać gatunki i odmiany, dla których dotąd okres wegetacyjny w PL był za krótki, np. jabłuszka `Granny Smith' :D


Pobierz dokument
wyklady.i.studia.iii.rok.iii.rok.v.semestr.pomoce.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka