Pytania na kartkówke 12.04.08, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Materiały metalowe


17. Od czego zależy wielkość ziarna po rekrystalizacji?

Wielkość ziarna po rekrystalizacji zależy od dwóch czynników: a)stopnia zgniotu b)temperatury wyżarzania rekrystalizującego. Im większy zgniot tym ziarno mniejsze. Im temp rekrystalizacji wyższa tym ziarno większe.

18. Co jest siłą napędową rekrystalizacji i rozrostu ziara?

Główną siłą napędową jest napięcie powierzchniowe granic ziaren. Siłą napędową tego procesu jest dążenie układu do zmniejszenia energii powierzchniowej granic ziarn poprzez wzrost przeciętnej wielkości ziarna w czasie.

21. W jakim celu stosuje się wyżarzanie rekrystalizujące?

Wyżarzanie rekrystalizujące - polega na nagrzaniu uprzednio zgniecionej stali do temp nieco wyższej od temp początku rekrystalizacji wygrzaniu w tej temp i chłodzeniu. Zabieg ten stosuje się do materiału uprzednio poddanego przeróbce przeróbce plastycznej na zimno i ma na celu usunięcie skutków zgniotu.Wyszukiwarka