Mat termoizol gr 10 ponoc zzzz wnioskami, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.2011) Ćw I - Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych


22.11.2011r, gr 10.

Sprawozdanie z ćwiczenia : Badanie właściwości użytkowych materiałów termoizolacyjnych.

WSTĘP TEORETYCZNY

Badanie mrozoodporności

Miarą mrozoodporności może być:

a) zmiana naprężenia ściskającego, które powoduje 10% odkształcenie względne,

b) zmiana wytrzymałości na ściskanie,

c) ilość wody wchłoniętej po 300 cyklach zamrażania/odmrażania (-20ºC/20ºC).

Przez godzinę przetrzymuje się próbkę w temperaturze 20ºC, następnie zamraża, przetrzymuje godzinę w -20ºC i rozmraża w wodzie do 20ºC. W sumie jeden cykl trwa
4 godziny.

Badanie nasiąkliwości

Ze względu na czas nasączania wyróżniamy:

a) badanie nasiąkliwości krótkotrwałej (podatności wyrobów na absorpcję wody na skutek ciągłych opadów deszczu w czasie prowadzenia prac budowlanych),

b) badanie nasiąkliwości długotrwałej(narażenie materiałów na ciągłą ekspozycję wody).

Zważoną próbkę materiału o bokach 200x200 mm zalewa się wodą tak, aby zakryła ona dno pojemnika, następnie do poziomu 10 mm od dolnej warstwy próbki. Należy pozostawić tak materiał przez 24 godziny, uzupełniając od czasu do czasu poziom wody. Po tym czasie materiał wyjmujemy, zostawiamy na 10 minut na stelażu pod kątem 45º,
a następnie ważymy.

Nasiąkliwość długotrwałą porowatych tworzyw sztucznych oznacza się metodą częściowego lub całkowitego zanurzenia, przetrzymując próbki w wodzie przez 28 dni.
W przypadku tych tworzyw bada się także absorpcję wody przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej i wymuszonej różnicy temperatur po obu stronach próbki - po 28 dniach określa się ilość wody pochłoniętą przez próbkę.

Dla pianek poliuretanowych oznacza się także zachowanie przy jednostronnym nawilżaniu próbki (badanie zmian odchylenia od płaskości po 15 minutowym częściowym zanurzeniu na 5 mm w wodzie).

Badanie części nierozwłóknionych w wyrobach

Pomiar zawartości części nierozwłóknionych polega na wyprażeniu 10 g próbki
w piecu aż do uzyskania stałej masy. Wyprażone próbki waży się i przeciera przez sito
o bokach oczek kwadratowych równych 0,2 mm za pomocą gumowego korka. Pozostałości na sicie należy ponownie zważyć i określić ich procentowy udział w wyprażonej próbce.

CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

Badanie parametrów kształtek z betonu komórkowego:

1. Małe kształki:

Wymiar

Srednia [mm]

Średnia [m]

a

97

95

98

100

97,5

0,0975

b

97

97

99

100

98,25

0,0982

c

97

97

99

100

98,25

0,0982

Numer kostki

3

2

1

4

Srednia objętość kostek:

V=0,0975*0,0982*0,0982 = 0,000941 m3

Masa kostek:

Lp.

Masa [g]

Masa [kg]

1

536,11

0,5361

2

651,16

0,6511

3

669,84

0,6698

4

670,05

0,670

Srednia

631,79

0,6317

Obliczenie gęstości małych kostek:

d= m/V

d= 0,6317/ 0,000941 = 671,4 kg/m3.

Gęstość dużego pustaka przyjmujemy równą gęstości małych kostek.

Siła przyłożona do zniszczenia :

Kostka 1. 29,864 kN

Kostka 2. 39,958 kN (policzyć wytrzymałość).

  1. Duży pustak:

Objętość dużego pustaka:

Wymiary: 585x238x240 [mm]

V= 0,033 m3.

Obliczenie masy dużego pustaka

d=m/V > m=d * V

m= 671,4 * 0,033 = 22,38 kg.

3. Blok styropianowy.

Masa: 1082,2 g

Wymiary ;????

Zakwalifikowac na podst. Normy klasę betonu i styropianu.


Wnioski:
Materiały termoizolacyjne, są szczególnym rodzajem tworzyw zapewniającym bezpieczne oddziaływanie dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. Materiały te mają za zadanie zmniejszyć przenikalność cieplną. Oprócz głównej roli - izolacji cieplnej, muszą spełniać jeszcze wiele wymagań w zależności od warunków w jakich są instalowane. Tworzywa te charakteryzuje się na podstawie wodoodporności, mrozoodporności, ogniotrwałości, masy materiału, właściwości cieplnych, wytrzymałości na ściskanie oraz wpływu czynników korozyjnych. Dzięki zbadanym właściwościom tych materiałów można bez przeszkód zaplanować plan termoizolacyjny budynku w zależności od warunków panujących w obszarze, gdzie ten budynek się znajduje.Wyszukiwarka