ramowy plan wypowiedzi i plan prezentacji-matura ustna, szkola


Joanna Grzybczak

Scharakteryzuj cechy współczesnej młodzieży na podstawie własnych obserwacji.

  1. Literatura podmiotu

  1. Literatura przedmiotu

  1. Ramowy plan wypowiedzi

1.Określenie problemu:

Język mlodziezy-jego różnorodność.

2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści):

3. Wnioski:

Język młodzieży jest roznorody i ciągle ulega zmianie.(roziwnac)

  1. Materiały pomocniczeWyszukiwarka