Ćwiczenie 4-program, UG, SEM3, GENETYKA


Ćwiczenie 4

Dziedziczenie cech u Eukaryota IV.

 1. Geny letalne, semiletalne i subwitalne. Zadania genetyczne.

 2. Cechy sprzężone z płcią.

  1. Cechy ograniczone płcią.

  2. Cechy związane z płcią.

  3. Zadania genetyczne i analiza rodowodów.

  4. Określenie podłoża genetycznego cechy na podstawie rodowodu-doświadczenie z monetami.

  5. Eksperymentalna ocena mechanizmów dziedziczenia cech szczepów Drosophila melanogaster. Usunięcie pokolenia rodzicielskiego z hodowli D. melanogaster.

Zalecana literatura:

 1. Bal J. Biologia molekularna w medycynie - Elementy genetyki klinicznej. PWN Warszawa, 2006.

 2. Boczkowski K. Zarys genetyki medycznej. PZWL Warszawa, 1985.

 3. Charon K. M., Świtoński M. Genetyka zwierząt. PWN Warszawa, 2000.

 4. Drewa G. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Volumed Wrocław, 1995.

 5. Gajewski W. Genetyka ogólna i molekularna. PWN Warszawa, 1980.

 6. Hutt F. B. Genetyka zwierząt. PWRiL Warszawa, 1972.

 7. Korf B. R. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa, 2003.

 8. Lorkiewicz M., Tarnowski J. Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt.

 9. Malinowski E. Genetyka. PWN, Warszawa 1978.

 10. Omoto Ch. Learning Mendelian Genetics through a simple coin toss game. American Biology Teacher, 1998.

 11. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, cz. I Genetyka ogólna. Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.

 12. Węgleński P.: Genetyka molekularna. PWN Warszawa, 1998.

 13. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady - Genetyka. PWN Warszawa, 2000.

 14. Srb A. M., Owen R. D., Edgar R. S. Genetyka ogólna. PWN Warszawa, 1969.Wyszukiwarka