procesy poznawcze wyklad 13, Psychologia, II Semestr, Procesy Poznawcze


Procesy poznawcze - wykład 13 (Pani dr Maria Zając, 30 maj 2005r.)

Dygresje

0x08 graphic
Wykład właściwy

Uwaga (W V.A. rozdział 16 autorstwa Nęcki)

Funkcje

Ograniczona pula zasobów uwagi zmusza do ich rozdzielania ze względu na ważność i pilność zadań. (patrz teoria Kahnemana). Podwyższone pobudzenie emocjonalne również modyfikuje podział.

Pobudzenie

Poglądy na budowę (funkcję) pojęć


Zasada sprzeczności

Zasada środka

Nie można zarówno

być i nie być

Trzeba

albo być albo nie być

posiadać jakąś cechę i jej nie posiadać

Posiadać jakąś cechę lub jej nie posiadać

Należeć do kategorii i do niej nie należeć

Należeć do kategorii lub do niej nie należeć

0x08 graphic
Poziomy ogólności - trójwymiarowa struktura hierarchii pojęciowej. Poziomy: nadrzędny, podstawowy (na nim atrybuty jednego pojęcia nie są dzielone z innymi pojęciami na tym samym piętrze; mają miejsce interakcje z ośrodkiem motorycznym, są najwcześniej przyswajane i najszybciej przetwarzane, na tym poziomie funkcjonują prototypy), podrzędny.

Fragment modelu Quilliana 1968

1

Spisała: Ewa L. Cetnar, kontakt: akaszik@interia.pl, GG: 3891955

Ma skrzydła

Struś

Kanarek

Ptak

Kręgowce

Metawiedza; Wiem, że wiem, wynik refleksji nad

Proceduralna

Deklaratywna

Wiedza

Może latać

Ma pióra

Ma długie cienkie nogi

Jest duży

Nie lata

Śpiewa

Jest żółtyWyszukiwarka