Ćwiczenie 1-program, UG, SEM3, GENETYKA


Ćwiczenie 1

Dziedziczenie cech u Eukaryota I.

 1. Omówienie regulaminu pracowni i sprawy organizacyjne.

 2. Wprowadzenie do genetyki klasycznej. Muszka owocowa (Drosophila melanogaster) jako organizm modelowy w genetyce. Morfologia i cykl życiowy. Omówienie przebiegu hodowli D. melanogaster.

 3. Zmienność cech jakościowych u Drosophila melanogaster. Obserwacja mutantów i rozpoznawanie płci.

 4. I prawo Mendla. Podstawowe pojęcia i definicje (np. gen, allel, genotyp, fenotyp, homozygota, heterozygota, genom, locus, krzyżówka wsteczna i testowa). Zadania genetyczne.

Zalecana literatura:

 1. Charon K. M., Świtoński M. Genetyka zwierząt. PWN Warszawa, 2000.

 2. Gajewski W. Genetyka ogólna i molekularna. PWN Warszawa, 1980.

 3. Hutt F. B. Genetyka zwierząt. PWRiL Warszawa, 1972.

 4. Lorkiewicz M., Tarnowski J. Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt. PWN Warszawa, 1978.

 5. Malinowski E. Genetyka. PWN, Warszawa 1978.

 6. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, cz. I Genetyka ogólna. Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.

 7. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady - Genetyka. PWN Warszawa, 2000.

 8. Srb A. M., Owen R. D., Edgar R. S. Genetyka ogólna. PWN Warszawa, 1969.

 9. Strony internetowe: http://www.flybase.bio.indiana.edu, http://www.ceolas.org/fly/, http://bioweb.wku.edu/courses/Biol114/Vfly1.aspWyszukiwarka