MIKROBIOLOGIA pytania i odpowiedzi na egzamin, Mikrobiologia


MIKROBIOLOGIA

  1. Podaj teorie pochodzenia wirusów.

- teoria postępująca -powstanie z probiontów (przedkomórkowych form życia)

- teoria wsteczna -powstanie jako produkt degeneracji wyższych form życia (np. bakterii)

- teoria endogenna -powstanie jako oderwanie od elementów komórek eukariontów

2. Podaj 3 cechy charakterystyczne organizmów priokariotycznych.

- brak ruchów cytoplazmy

- brak mitochondriów i jądra

- ścian kom. Zbudowana z mukopeptydu

3. Wymień kształty bakterii.

- kuliste

- cylindryczne

-spiralne

- formy nietypowe tj. bakterie: pochówkowe, pudełkowe, kwadratowe, rogaliki, nitkowate, styliskowe

4. Wymień 3 podstawowe elementy komórki bakteryjnej.

- nukleoid

- cytoplazma

- organelle cytoplazmatyczne (cytozol)

5. Podaj rolę mezosomów.

- biorą udział w syntezie ATP

6. Protoplast to cecha charakterystyczna bakterii gram + czy gram - ? G+

7. Ruch bakterii zapewniany jest przez…

- rzęski

- dzięki wydzielaniu śluzu

- ruch przy pomocy pęcherzyków gazowych

8. Wymień 3 fundamentalne pierwiastki potrzebne bakteriom.

- węgiel

- siarka

- fosfor

9. Bakterie mezofile żyją w temperaturze… 10-30-37°, max 45°

10. Wymień 3 mechanizmy zmienności bakterii.

- koniugacja

- transformacja

- transdukcja

11. Zakażenie utajone to… Takie którego nie wykazują żadne metody serologiczne.

12. Synergizm bakterii polega na…Współdziałaniu drobnoustrojów wywołujące swoistą zmianę w środowisku, której żaden z nich samodzielnie nie spowoduje.

13. Podaj 3 cechy definicji wirusów.

- potencjalny czynnik chorobotwórczy

- zbudowany z jednego kwasu nukleinowego

- zdolny do wytwarzania form zakaźnych

14. Wirojd tonagi kwas nukleinowy, czynnik chorobotwórczy dla roślin.

15. Podaj ogólny podział wirusów.

- roślinne

- zwierzęce

- ludzkie

- bakteriofagi

16. Podaj definicję prionu. Samoreplikujące się białko nie zawierające kwasów nukleinowych.

17. Wymień 3 rodzaje grzybów powodujących schorzenia na skórze.

- dermatofity

- pleśnie

- drożdżaki

18. Podaj co wywołuje:

Kiłę czyli syfilis -dwoinka rzeżączki

Rzeżączkę czyli tryper - krętek bladyWyszukiwarka