KINEZYTERAPIA WYKŁAD 2, MASAŻ, Fizjoterapia II rok-wszystko, Kinezyterapia


KINEZYTERAPIA WYKŁAD 2

FIZJOTERAPIA

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

FIZYKOTERAPIA MASAŻ

KINEZYTERAPIA

0x08 graphic
0x08 graphic

BADANIE SYSTEMATYKA

SYSTEMATYKA:

 1. Ćwiczenia bierne

 2. Ćwiczenia czynno-bierne

 3. Ćwiczenia samowspomagane

 4. Ćwiczenia samokontrolowane

 5. Ćwiczenia czynne w odciążeniu

 6. Ćwiczenia czynne wolne

 7. Ćwiczenia czynne oporowe

 8. Ćwiczenia prowadzone

 9. Inne formy działań:

 • pionizacja i nauka chodzenia

 • inne rodzaje ćwiczeń

 • DZIAŁANIE OGÓLNE:

    1. Ćwiczenia ogólnokondycyjne

    2. Ćwiczenia w wodzie

    3. Gimnastyka poranna

    4. Sport osób niepełnosprawnych

    5. inne rodzaje

  WSKAZANIA DO ĆWICZEŃ OGÓLNYCH:

  Ćwiczenia ogólne stosujemy np. przy zmniejszonej ogólnej wydolności, po długotrwałym uieruchomieniu.

  ĆWICZENIA BIERNE

  Aby być ćwiczonym nie potrzeba żadnej siły, nie trzeba być przytomnym. Działania te mają charakter wstępny, służą do zachowania ruchomości wstępnej.

  ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE:

  Elementem czynnym musi być świadomy udział chorego w ćwiczeniu.

  OBJAW BŁĘDNEGO KOŁA BÓLOWEGO

  0x08 graphic

  0x08 graphic
  0x08 graphic

  0x08 graphic

  0x08 graphic

  0x08 graphic

  CELEM USPRAWNIANIA BĘDZIE:

  ĆWICZENIA SAMOWSPOMAGANE:

  Bardzo duże działanie psychologiczne, ale nie można wykonywać ruchu w pełnym zakresie.

  ĆWICZENIA SAMOKONTROLOWANE- polegają na tym, że koncentrujemy się na danym ruchu.

  ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE:

  0x08 graphic
  Zależą od siły mięśni. Pozwalają na odtworzenie ruchu; wyobrażenie ruchu impulsacja w korze mózgu.

  ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU:

  Nie jesteśmy w stanie wykonać ruchu siłą własnych mięśni. Odciążenie:

  ĆWICZENIA PROWADZONE- maksymalne zaangażowanie rezerw pacjenta, a część wykonuje terapeuta

  REDRESJE I WYCIĄGI:

  Działania w sposób umiarkowany; rozciągnąć mięśnie. Ćwiczenia na granicy bólu.

  ĆWICZENIA SYNERGISTYCZNE

  Rodzaj działania mięśni; wartość pracy jest większa niż suma oddziaływań poszczególnych mięśni

  ĆWICZENIA OGÓLNOKONDYCYJNE- proste elementy, pełny zakres ruchu

  ĆWICZENIA W WODZIE; ĆWICZENIA ODDECHOWE- zmniejszenie oddziaływania grawitacji; płynność ruchu, koordynacja.

  METODY KINEZYTERAPEUTYCZNE- coś co stworzyło własny system oceny; badanie pacjenta przed leczeniem i po. Posiada odpowiednik anatomiczny.

  1. metody mechaniczne

  2. metody neurofizjologiczne

  3. metody edukacyjne

  1

  BÓL

  ZWIĘKSZONE NAPIĘCIE TKANEK

  KOMPRESJA- DOCIŚNIĘCIE POWIERZCHNI STAWOWYCH  Wyszukiwarka