Zagadnienia do egzaminu na kulturoznawstwo, II rok II semestr, BWC, Kultura, kulturoznawstwo, Fw Fw Fw Kurwoznawstwo cz I


Zagadnienia do egzaminu na kulturoznawstwo

(Egzamin w Sali C o 8.30).

1) Europejskie Szlaki Kulturowe ( historia, procedury formalne powoływania europejskich szlaków, wymiany szlaków w ujęciu przestrzennym, politycznym i gospodarczym.

2) Charakterystyka Migracji Pielgrzymkowych w chrześcijaństwie w ujęciu chronologicznym do Ziemi Świętej ( historia monastycyzmu, kult pustelników, kult relikwii, kult maryjny, kult męki pańskiej- kalwaria i jej rozwój)

3) Europejski Szlak Pielgrzymów ( historia powstania szlaku, międzynarodowe i regionalne drogi do Santiago De Compostela - obiekty na trasie, kościół pielgrzymkowy, obiekty służące pielgrzymom)

4) Europejski Szlak Cysterski ( historia powstania szlaku, historia Cystersów w Europie i w Polsce, wkład zakonu w kulturę Europy).

5) Szlak Jedwabny (historia powstania szlaku, jego znaczenie dla kultury europejskiej, systemy filozoficzno- religijne i ich wpływy na kulturę i sztukę Chin- rzemiosło, porcelana, jedwab).

6) Kultura Żydowska ( historia judaizmu, święta żydowskie w połączeniu z historią, zwyczaje żydowskie, świątynia a synagoga- historia, sprzęty, rytuał religijny).

9) Kształtowanie się kultur prekolumbijskich ( historia, charakterystyka kultury Mezoameryki i kultur andyjskich).

10) Historia muzealnictwa w Polsce i Europie ( największe zbiory światowe, muzea krakowskie- ich podział i krótka charakterystyka zbiorów).

11) Polska Kultura Ludowa i jej znaczenie w programach turystycznych. ( Budownictwo sakralne- kapliczka ludowa jako element polskiego krajobrazu, ikonografia świętych, wyobrażenia Chrystusa i Matki Boskiej.)

12) Szlak Architektury Drewnianej. ( Historia powstania, znaczenie, przebieg, obiekty na trasie, promocja szlaku).

13) Światowa Lista dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. ( Polskie obiekty na liście UNESCO).Wyszukiwarka