Ćwiczenie 8-program, UG, SEM3, GENETYKA

Pobierz dokument
cwiczenie.8.program.ug.sem3.genetyka.doc
Rozmiar 28 KB

Ćwiczenie 8

Dziedziczenie cech u Eukaryota VIII.

 1. Geny kumulatywne i zasady dziedziczenia cech ilościowych. Zjawisko transgresji i regresji.

 2. Udział genów kumulatywnych w wytworzeniu zmienności ciągłej - doświadczenie z monetami.

 3. Zadania genetyczne.

 4. Obserwacja zmienności wewnątrzpopulacyjnej na przykładzie pomiaru długości żyłki medialnej skrzydła D. melanogaster. Analiza wyników przy wykorzystaniu testu statystycznego t-studenta.

Zalecana literatura:

 1. Boczkowski K. Zarys genetyki medycznej. PZWL Warszawa, 1985.

 2. Charon K. M., Świtoński M. Genetyka zwierząt. PWN Warszawa, 2000.

 3. Drewa G. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Volumed Wrocław, 1995.

 4. Gajewski W. Genetyka ogólna i molekularna. PWN Warszawa, 1980.

 5. Hutt F. B. Genetyka zwierząt. PWRiL Warszawa, 1972.

 6. Korf B. R. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa, 2003.

 7. Lorkiewicz M., Tarnowski J. Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt.

 8. Malinowski E. Genetyka. PWN, Warszawa 1978.

 9. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, cz. I Genetyka ogólna. Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.

 10. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady - Genetyka. PWN Warszawa, 2000.

 11. Srb A. M., Owen R. D., Edgar R. S. Genetyka ogólna. PWN Warszawa, 1969.


Pobierz dokument
cwiczenie.8.program.ug.sem3.genetyka.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka