wykład nr 4 - 30.10, Psychologia KUL


TRZY KONSTRUKTY OSOBOWOŚCI WG FREUDA

SUPEREGO (NADJAŹŃ)

Sumienie rządzi się zasadą powinności. Wymiar nadający normy, standardy, postępowania. Jest to efekt kontaktu z normami społecznymi. Jeśli superego jest zbyt silne i nadmiernie, zbyt mocno tłumimy impulsy z ID pojawia się nerwica.

EGO

Warstwa najbardziej świadoma. Wypadkowa SUPREGO i ID. Zasada realizmu. EGO broni się przed impulsami zagrażającymi mu. Mechanizmy obronne mają bronić EGO.

MECHANIZMY OBRONNE:

  1. racjonalizacja - interpretowanie zdarzeń, które pomagają mi zachować dobre zdanie o sobie;

  2. mechanizm wyparcia - zepchnięcie do nieświadomości treści przykrych;

ID

Zasada przyjemności. Warstwa osobowości, która jest rezerwuarem popędów, instynktów, energii biologicznych wspólnych człowiekowi i zwierzętom.

  1. instynkt życia - Libido - ogół energii ukierunkowanych na życie; Ceros - instynkt seksualny jako część Libido.

  2. instynkt śmierci - Tanatos - w człowieku są instynkty niszczenia, czasem kierowane przeciwko nam samym (samobójstwo);

kultura - czyli normy społeczne, system wartości jako tło w którym zaczyna się kształtować nasza osobowość, natura, środowisko, świat w którym żyjemy. Według Freuda kultura chce stłumić naturę.

PTSD

Efekt zaburzeń po traumie.

ZALETY PSYCHOANALIZY:

a) dostrzeżenie znaczenia motywacji nieświadomej;

b) dostrzeżenia znaczenia wczesnego dzieciństwa - zrąb osobowości kształtuje się w pierwszych pięciu latach;

c) otwartość na metody dotychczas pomijane, np. analiza marzeń sennych;

d) mechanizmy obronne;

e) wyakcentowanie roli terapii bazującej na katharsis (oczyszczenie);

WADY PSYCHOANALIZY:

a) przecenianie znaczenia instynktu seksualnego czyli panseksualizm;

b) determinizm nieświadomości;

c) pesymistyczna koncepcja człowieka - człowiek jako zwierze realizujące swe instynkty;

d) brak empirycznej weryfikacji - założenia Freuda trudne do potwierdzenia bądź obalenia;

PSYCHOLOGIA HUMANISYCZNA

Początek tej psychologii nastał w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Wokół czasopisma „Journal of Humanistic Psychology” skupiali się badacze, psychologowie, którzy skupiają się na tym co czyni człowieka człowiekiem; na atrybutach ludzkich.

CELE HUMANISTÓW: a) skoncentrować się na człowieku zdrowym i starać się oferować mu pomoc, by mógł żyć możliwie najpełniej, by mógł rozwijać się i osiągać samorealizację;

b) skupić się na wymiarach typowo ludzkich i na charakterystycznych dla człowieka aktywnościach np. miłość, przyjaźń, transcendencja (przekraczania granic), religia, altruizm, wolność.

PRZEDSTAWICIELE PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ:

Abraham Maslow, Carl Rogers

TEZY SFORMUŁOWANE NA ŁAMACH CZASOPISMA „JOHP”:

  1. człowiek jest czymś więcej niż sumą części

  2. człowiek istnieje w środowisku ludzkim

  3. człowiek jest świadomy

  4. człowiek działa celowoWyszukiwarka