ZAGADNIENIA TEORETYCZNE DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA NA KOLOKWIUM 20, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr 5, operacje jednostkowe


ZAGADNIENIA TEORETYCZNE DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA NA KOLOKWIUM 20.04.2010 R.

1. Równanie Bernoulli'ego dla płynów doskonałych i rzeczywistych.

2. Wypływ cieczy ze zbiornika.

3. Przepływ cieczy rzeczywistych: charakter przepływu, równanie Darcy-Weisbacha, średnica zastępcza przewodu, opory lokalne.

4. Rozkłady prędkości i naprężeń w przepływach laminarnym i burzliwym.

5. Opory przepływu cieczy przez rurociąg.

6. Ogólne równanie filtracji. Filtracja pod stałym ciśnieniem: równanie Rutha, szybkość filtracji, stałe filtracji.

7. Ustalone przewodzenie ciepła: przez ściany płaskie i cylindryczne, jedno- i wielowarstwowe.

8. Konwekcja naturalna i wymuszona. Wyznaczanie współczynników wnikania ciepła i strumienia ciepła w przepływach wymuszonych - burzliwym, laminarnym i przejściowym.

9. Wnikanie ciepła w przepływie swobodnym w przestrzeni nieograniczonej (konwekcja naturalna).

10. Wnikanie ciepła podczas wrzenia; wnikanie podczas kondensacji par

11. Przeponowe wymienniki ciepła -rozkłady temperatur czynników i ściany; wyznaczanie powierzchni wymiany ciepła. Zasada działania

12. Przenikanie ciepła.

Do wszystkich pytań należy zadać sobie pytania: dlaczego zachodzi dany proces? co go warunkuje?

Proszę zwrócić uwagę na

praktyczne podejście do tych tematów.

ZAGADNIENIA NA II KOLOKWIUM 6 MAJA:)

1. Mieszanie mechaniczne. Znaczenie. Zasada. Ocena skuteczności. Liczby kryterialne. Charakterystyka mocy mieszania.

2. Ogólne równanie dyfuzji. Modele wnikania masy. Model Whitmana - założenia.Współczynniki wnikania i przenikania masy. Znaczenie praktyczne procesu dyfuzji.

3. Proces ekstrakcji. Charakterystyka. Praktyczne znaczenie.

4. Ekstrakcja jednostopniowa. Ekstrakcja wielostopniowa w prądzie skrzyżowanym.

5. Ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa.

6. Właściwości powietrza wilgotnego. Zasada psychrometrii. Wykres Ramzina-Moliera.

7. Przemiany powietrza podczas suszenia

8. Suszenie ciał stałych w warunkach ustalonych. Kinetyka suszenia. Szybkość suszenia.

Czas suszenia.

9. Charakterystyka nieustalonej wymiany ciepłaWyszukiwarka