odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


___________________ Kraków dnia ____________

Imię Nazwisko

___________________

__________________

Dokładny

adres zamieszkania

Sąd Rejonowy

Dla Krakowa _____________

w Krakowie

Wydział_________

Sąd Okręgowy

w Krakowie

Wydział ____________

Sygn akt _________

Proszę o wydanie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności

_______________

Własnoręczny odpis

Opłata sądowa

6 zł -za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentuWyszukiwarka