Kolokwium - Pytania z nr folii, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Lokalne Sieci Komputerowe, Zaliczenie


f - z pliku lsk-wprowadzenie

fa - LSK Standard Ethernet

fb - LSK standard Token Ring

fc - LSK łączenie lan

fd - LSK standard FDDI

Zestaw A

1. Sklasyfikować i krótko opisać metody komutacji w sieciach telekomunikacyjnych (f 4)

2. Porównać komutację łączy (folia 8) i komutację pakietów w sieciach komputerowych (f 12).

3. Porównać transmisję asynchroniczną i synchroniczną w sieciach komputerowych ( 18).

4. Sklasyfikować i krótko opisać topologie lokalnych sieci komputerowych (f29, f30)

5. Scharakteryzować media transmisyjne wykorzystywane w sieciach LAN (f 41,42).

6. Scharakteryzować standard Ethernet (fa 41, fa 47).

7. Opisać syntetycznie działanie protokołu ARP w sieciach LAN (fa 37).

8. Sklasyfikować i krótko scharakteryzować rodzaje stacji w sieci FDDI (fd 11, 12, 15).

9. Na czym polega przewaga kodowania 4b5b nad Manchester (fd 22, fd 21).

10. Opisać metodę dostępu wykorzystywaną w Ethernet (dyktowane do zeszytu).

11. Funkcje warstwy fizycznej w sieciach LAN (fa 26,).

12. Scharakteryzować urządzenia bridga (fc 11, fc 12) i switcha (fc 22, fc 23).

13. Jaki wpływ na podział przepustowości mają huby (fc 10) i bridże (fc 13)

14. Metody tworzenia sieci Virtual LAN (fc 7).

Zestaw B

1. Sklasyfikować i krótko opisać sieci telekomunikacyjne (f 6)

2. Porównać komutację pakietów (f12) i komutację datagramów w sieciach komputerowych (f10)

3. Scharakteryzować protokół HDLC (folia 20).

4. Scharakteryzować techniki transmisji basebandową i broadbandową w sieciach LAN (f34).

5. Porównać model odniesienia dla systemów otwartych z modelem dla sieci lokalnych (f57).

6. Scharakteryzować standard Token Ring (fb 3).

7. Różnice i podobieństwa protokołu TR i FDDI (fd 8).

8. Przedstawić mechanizmy zwiększające przeżywalność sieci FDDI (fd 10, fd 18).

9. Opisać metodę dostępu do medium w sieci TR (fb 2, fb3).

10. Funkcje warstwy łącza danych w sieciach LAN (fa 26).

11. Przedstawić zasady adresacji w sieciach LAN (fa 32, 33).

12. Krótko scharakteryzować urządzenia huba (fc 10 ) i routera (fc 29 i fc 30).

13. Sklasyfikować i opisać rodzaje switchy warstwy łącza danych (fc 25).

14. Sklasyfikować i opisać mechanizmy tworzenia sieci wirtualnych LAN (fc 13, fc 7).Wyszukiwarka