Ćwiczenie 11-program, UG, SEM3, GENETYKA


Ćwiczenie 11

Mutacje chromosomowe I.

 1. Pisemne sprawdzenie wiadomości z ćwiczeń 6-10.

 2. Chromosomy człowieka.

 3. Prawidłowy kariotyp człowieka. Zasady opisu kariotypu.

Zalecana literatura:

 1. Bal J. Biologia molekularna w medycynie - Elementy genetyki klinicznej. PWN Warszawa, 2006.

 2. Boczkowski K. Zarys genetyki medycznej. PZWL Warszawa, 1985.

 3. Drewa G. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Volumed Wrocław, 1995.

 4. Korf B. R. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa, 2003.

 5. Lorkiewicz M., Tarnowski J. Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt.

 6. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, cz. I Genetyka ogólna. Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.

 7. Węgleński P.: Genetyka molekularna. PWN Warszawa, 1998.

 8. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady - Genetyka. PWN Warszawa, 2000.Wyszukiwarka